Statsunderstöd som beviljas på särskilda grunder

Understöden är avsedda för sökande som beviljas understöd som grundar sig på en speciallag eller på en uppgift som ministeriet anvisat den sökande eller på beslutsdelen eller förklaringen till ett moment i statsbudgeten.

Sådana stödtagare är exempelvis Centralen för audiovisuell kultur AVEK, Centret för kulturpolitisk forskning Cupore, Cultura-stiftelsen, Finlands filmstiftelse, Finlands Hembygdsförbund, Finlands Ortodoxa Kyrka, Finlands Sjömanskyrka, Finska Litteratursällskapet/FILI, Förbundet för Mänskliga Rättigheter, Kehitysvammaliitto/Center för lättläst språk, Musiikin edistämissäätiö, Paasikivi-Samfundet, Sametinget, Sibelius-Seura - Sibelius Samfundet ry, Svenska litteratursällskapet i Finland, Traditionsförbundet Eklövet.

 

Understöd kan sökas genom undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst.

1.11. - 15.12.2019