Erityisperustein myönnettävät avustukset

Avustukset on tarkoitettu hakijoille, joille myönnettävä avustus perustuu erityislakiin tai ministeriön osoittamaan tehtävään tai valtion talousarvion momentin päätös- tai selvitysosaan.

Tällaisia avustuksen saajia ovat esimerkiksi Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Cultura-säätiö,  Kehitysvammaliitto/Selkokeskus, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Musiikin edistämissäätiö, Paasikivi-Seura, Saamelaiskäräjät, Sibelius-Seura - Sibelius Samfundet ry, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry/FILI, Suomen elokuvasäätiö, Suomen Kotiseutuliitto ry, Suomen Merimieskirkko ry, Suomen ortodoksinen kirkko, Svenska litteratursällskapet i Finland rf ja Tammenlehvän Perinneliitto.

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakuaika alkaa 1.11.2019 ja päättyy 15.12.2019 klo 16.15.