Erityisavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön

Avustukset on tarkoitettu nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeille. Avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan sellaisiin enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin, joissa käynnistetään tai kehitetään nuorten tieto- ja neuvontatyötä, tai digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävää toimintaa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeiden avustamisen tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Avustettavat hankkeet tarjoavat nuorille mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle, yksilölliset voimavarat tunnistaen. Samalla niiden kautta kehitetään nuorisotyötä.

Avustusta voivat hakea kunnat ja nuorisopalveluja tarjoavat rekisteröidyt yhteisöt.

Haku alkaa 6.11.2018 ja päättyy 14.12.2018 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin 1 000 000 euroa, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: http://www.avi.fi/web/avi/nuorten-tieto-ja-neuvontatyo-seka-digitaalinen-nuorisotyo

Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset 30.4.2019 mennessä.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
Nuorisolaki 1285/2016
Valtionavustuslaki (688/2001)

 

 

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ lomakkeella ”Valtionavustus nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön”.

 

Nuoriso

Lisätietoja

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Suunnittelija, Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Keski-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Annika Kattilakoski, puh. 0295 018 817, annika.kattilakoski(at)avi.fi
Ylitarkastaja, Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Henri Alho, puh. 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni (at)avi.fi