Specialunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet för året 2019

Understödet är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet. (Understöd för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet söks från undervisnings- och kulturministeriet).

Understöden söks från Regionförvaltningsverket: http://www.avi.fi/sv/web/avi/lapsi-ja-nuorisopolitiikan-alueellinen-koordinaatio

Den sökande får vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden är 1.1. –15.11.2019. De inlämnade ansökningarna samlas vanligtvis 3-4 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Statsunderstöd söks i regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringstjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/ med blanketten ”Statsunderstöd för utveckling av regional och lokal verksamhet på ungdomsområdet”.

Ansökan sänds i den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

Ansökan ska lämnas in senast 15.11.2019 för att den ska kunna behandlas och avgöras före utgången av 2019.

Unga