Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen vuonna 2019

Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja – toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. (Avustusta nuorisotyön ja –toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä).

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: http://www.avi.fi/web/avi/lapsi-ja-nuorisopolitiikan-alueellinen-koordinaatio

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

Avustusten hakuaika on 1.1. – 15.11.2019. Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 3-4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:

 

 

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ lomakkeella ”Valtionavustus nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen

Hakemus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.11.2019, jotta se voidaan käsitellä ja ratkaista vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Nuoriso