Specialunderstöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga

Understöden är avsedda för ordnande av regelbunden och målinriktad fritidsverksamhet för barn och unga under skolåret samt för ordnande av dagslägerverksamhet under skolornas ledigheter.

Målet med understödet är att ge barn och unga fler möjligheter till fritidssysslor, att stärka samhörigheten och deltagandet hos barn och unga samt att ge dem nya, mångsidiga erfarenheter tillsammans med jämnåriga.

Understöd kan sökas av kommuner, församlingar samt registrerade sammanslutningar som producerar ungdomstjänster på lokal nivå.

Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade sammanslutningar eller sammanslutningar som eftersträvar vinst och inte till privatpersoner. Understöd beviljas inte heller för målinriktad tävlingsidrott eller träningsverksamhet.

Ansökningstiden börjar 6.11.2018 och slutar 14.12.2018 kl.16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan fördela totalt 3 000 000 euro till understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Understöden söks från regionförvaltningsverken: http://www.avi.fi/sv/web/avi/avustukset-lasten-ja-nuorten-paikalliseen-harrastustoimintaan

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden senast den 30 april 2019.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:
Ungdomslagen (1285/2016)
Statsunderstödslagen (688/2001)

 

Statsunderstöd söks i regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringstjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/ med blanketten ”Statsunderstöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga”.

Unga

Ytterligare information

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Planerare, Kaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Överinspektör, Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Inspektör för ungdomsväsendet, Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Mellersta Finland, Birkaland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överinspektör för ungdomsväsendet, Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Ungdomsväsendets överinspektör, Annika Kattilakoski, tfn 0295 018 817, annika.kattilakoski(at)avi.fi
Överinspektör, Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Överinspektör för ungdomsväsendet, Henri Alho, tfn 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet, Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi
Planerare Virpi Haverinen, tfn 0295 017 565, virpi.haverinen(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Planerare, Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi