Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Avustukset on tarkoitettu lapsille ja nuorille suunnatun, säännöllisen ja tavoitteellisen, lukuvuoden aikaan ajoittuvan harrastustoiminnan sekä koulujen loma-aikoihin ajoittuvan päiväleiritoiminnan järjestämiseen.

Tavoitteena on lasten ja nuorten tasapuolisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien, monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa.

Avustusta voivat hakea kunnat, seurakunnat ja paikallistasolla nuorisopalveluja tarjoavat rekisteröidyt yhteisöt.

Avustusta ei myönnetä kouluille tai koulutuksen järjestäjille, voittoa tavoitteleville yhteisöille, rekisteröitymättömille yhteisöille eikä yksityisille henkilöille. Avustusta ei myöskään myönnetä tavoitteelliseen kilpaurheiluun tai valmennustoimintaan.

Haku alkaa 6.11.2018 ja päättyy 14.12.2018 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin n. 3 000 000 euroa, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: http://www.avi.fi/web/avi/avustukset-lasten-ja-nuorten-paikalliseen-harrastustoimintaan .

Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset 30.4.2019 mennessä.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
Nuorisolaki (1285/2016)
Valtionavustuslaki (688/2001)

 

 

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ lomakkeella ”Valtionavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Nuoriso

Lisätietoja

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Suunnittelija, Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Ylitarkastaja, Mari Puhakka, puh. 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimentarkastaja, Arja Randell, puh. 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Keski-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Annika Kattilakoski, puh. 0295 018 817, annika.kattilakoski(at)avi.fi
Ylitarkastaja, Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Henri Alho, puh. 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi
Suunnittelija, Virpi Haverinen, puh. 0295 017 565, virpi.haverinen(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Suunnittelija, Susanna Lammassaari, puh. 0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi