FI SV

Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Avustukset on tarkoitettu lapsille ja nuorille suunnatun, säännöllisen ja tavoitteellisen harrastustoiminnan sekä koulujen loma-aikoihin ajoittuvan päiväleiritoiminnan järjestämiseen.

Avustusta voivat hakea kunnat ja paikallistason yhdistykset tai organisaatiot.

Avustusta ei myönnetä kouluille tai koulutuksen järjestäjille, rekisteröitymättömille tai voittoa
tavoitteleville yhteisöille eikä yksityisille henkilöille. Avustusta ei myöskään myönnetä tavoitteelliseen
kilpaurheiluun tai valmennustoimintaan.

Hakuaika alkaa 6.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 3 miljoonaa euroa jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään avustuspäätökset 31.5.2018 mennessä.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
Nuorisolaki 1285/2016
Valtionavustuslaki (688/2001)

Miten avustusta haetaan?

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ lomakkeella ”Valtionavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan”.

HAKUOHJE

Hakemusten tulee olla lähetettynä asiointipalvelussa viimeistään 15.12.2017 klo 16.15.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Nuoriso

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt ja lisätietojen antajat aluehallintovirastoissa:

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Suunnittelija, Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Ylitarkastaja Mari Puhakka, puh. 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Nuorisotoimentarkastaja, Arja Randell, puh. 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Keski-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha@avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Niclas Risku, puh. 0295 018 817 (ruotsinkieliset hankkeet), niclas.risku(at)avi.fi
Ylitarkastaja, Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Henri Alho, puh. 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi
Suunnittelija, Susanna Lammassaari, puh. 0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi