Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi

Suurennuslasi ja cd

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi, auttaa kehitysalueiden identifioinnissa, sekä lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien valmiuksia ottaa kantaa ja keskustella tekijänoikeuspolitiikasta.

 

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi: tietoa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi, auttaa kehitysalueiden identifioinnissa, sekä lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien valmiuksia ottaa kantaa ja keskustella tekijänoikeuspolitiikasta.

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia sekä arviointimenetelmien kehittämistyötä on toteutettu vuodesta 2009 alkaen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa.

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologiahanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihanke oli käynnissä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa vuosina 2009-2016. Hankkeessa muodostettiin kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien arviointia ja kehittämistä palveleva metodologiakehikko.

Metodologiakehikkoon valikoitujen määrällisten, laadullisten ja kuvailevien menetelmien avulla arvioidaan

  • tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristöä
  • järjestelmän eri elementtejä
  • tekijänoikeusjärjestelmän kokonaisuutta

Hankkeessa syntyneet kaksi käsikirjaa sekä arviointikehikon pilotoinnin tulokset on julkaistu Cuporen internetsivuilla.

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi päätöksenteon tukena

Vuonna 2016 alkaneessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hankkeessa jatketaan arviointityötä Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologiahankkeen tulosten pohjalta.

Hankkeessa toteutetaan yleinen analyysi Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta, muodostetaan indikaattorijoukko Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvaan seurantaan ja arvioidaan järjestelmän toimivuutta hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta.

Muualla verkossa

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi päätöksenteon tukena (Cupore)

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeen julkaisut:

Tiina Kautio, Nathalie Lefever & Milla Määttä 2016. Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Methodology Framework.  Cuporen julkaisuja 26 / Cuporen verkkojulkaisuja 37.

Tiina Kautio, Nathalie Lefever & Milla Määttä 2016. Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Toolkit of Questionnaires for Interviews, Focus Group Studies and Surveys. Cuporen julkaisuja 27 / Cuporen verkkojulkaisuja 38.

Assessing Copyright and Related Rights Systems: results of the piloting of the methodology framework in Finland. Cuporen verkkojulkaisuja 39:1 - 39:37.

The Capital Value of Copyright Assets in Finland. Cuporen verkkojulkaisuja 11.

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330331   etunimi.sukunimi@minedu.fi