Högstadieelever ska få Hobbypasset på sina telefoner

Undervisnings- och kulturministeriet 23.5.2018 9.57
Pressmeddelande
Bild: Iina Berden/UKM

Undervisnings- och kulturministeriet har kört igång ett projekt där man planerar ett nytt, riksomfattande Hobbypass för alla högstadieelever. Målet är att unga fr.o.m. nästa år ska kunna ladda ner Hobbypass-appen på sina smarttelefoner.

- Det är frågan om ett nytt sätt att stöda och främja högstadieelevers hobbyverksamhet. Med hobbypasset kan unga gratis, eller till ett överkomligt pris, få tillgång till simhall, gym, fotograferingshobbyer eller andra motions-, kultur- eller ungdomstjänster. Hobbypasset möjliggör också att man kan prova på olika motionsgrenar och kulturhobbyer samt besök till t.ex. museer, biografer eller varför inte ishockeymatcher, berättar Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

- Syftet med Hobbypasset är att främja lika möjligheter för alla. Utgångspunkten ska vara den ungas intressen och tidsanvändning, familjens ekonomiska situation får inte sätta käppar i hjulet för hobbyverksamheten, sammanfattar ministern.

Kommuner, företag, stiftelser, socialväsendet och samfund kan ladda ner ett antal gånger då man får delta gratis i olika hobbyer samt inträdesbiljetter. Bakom det riksomfattande projektet finns de goda erfarenheterna med ungdomspassen i Björneborg. Att främja hobbyer är ett bra sätt att förebygga ungas utslagning, att knyta vänskapsband och att stärka ungas självkänsla. Hobbypasset är en del av regeringens åtgärder för att främja barns och ungas välfärd samt ministeriernas NEET-samarbete.

-Jag har efterlyst mer konkreta åtgärder i samband med verkställandet av hobbygarantin. Det får vi nu. Hobbypasset förbättrar barns och ungas tillgång till hobbyverksamhet. Kommunerna kan utveckla hobbypasset i enlighet med sina lokala möjligheter och idéer. Idén till förverkligandet av projektet kommer från unga samt från liknande regionala projekt som är på gång, säger minister Sampo Terho, som svarar för ungdomsärenden i regeringen.

Med hjälp av Hobbypasset kan man på ett nytt sätt främja ungas oregelbundna hobbyverksamhet och hobbyverksamhet tillsammans med sina kompisar. Passet möjliggör att man provar på hobbyer inom olika områden. Det gör det också möjligt för många aktörer att hjälpa och stöda unga.

Undervisnings- och kulturministeriet skall konkurrensutsatt hobbypassets tekniska förverkligande för företag och samfund. Konkurrensutsättningen förverkligas genom en innovationskumpanmetod där man i det första skedet väljer ut högst fem förslag för vidare utveckling.

Tävlingens vinnare offentliggörs i september och kan verkställa pilotprojektet i flera kommuner under hösten 2018. Alla kommuner kan ta passet i bruk under nästa år. Undervisnings- och kulturministeriet samt Helsingfors stad ansvarar för det tekniska genomförandet. 

Med i projektet är också Finlands Kommunförbund, kommuner samt riksomfattande aktörer som främjar ungas hobbyer och välfärd. Ministeriet offentliggör samarbetsparterna och den sakkunniggrupp de bildar under de närmaste veckorna.

Mer information:

- specialmedarbetare Toni Ahva, tfn 02953 30340

- direktör Tiina Kivisaari, tfn 02953 30178

#harrastuspassi #hobbypasset

Publicerad 23.5.2018 kl. 10, uppdaterad 24.5.2018 kl. 10:30 (konkurrensutsättning)

Idrott Kultur LAPE Sampo Terho Unga spetsprojekt