Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen käyttöä kunnissa selvitettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.1.2017 9.31 | Julkaistu suomeksi 12.2.2017 klo 22.11
Uutinen

Kunnat arvioivat, että yksityiset varhaiskasvatuspalvelut lisääntyvät tulevaisuudessa. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat kuntien mielestä kustannustehokkaita ja lisäävät valinnanvapautta. Tulokset käyvät ilmi keskiviikkona julkistetusta valtakunnallisesta selvityksestä, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti.

Kyselyyn vastanneista kunnista 65 prosenttia toteuttaa nyt yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Muutamaa kuntaa lukuun ottamatta kaikissa vastanneissa yli 10 000 asukkaan kunnissa toteutetaan yksityistä varhaiskasvatustoimintaa. Yleisin yksityisen varhaiskasvatustoiminnan muoto on yksityisen hoidon tuella toteutettu perhepäivähoito.

Kunnat arvioivat yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen lisääntyvän selvästi tulevaisuudessa. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut nähdään positiivisessa valossa. Kunnat näkevät, että yksityiset palvelut ovat kustannustehokas ja perheiden valinnanvapautta lisäävä tapa tuottaa varhaiskasvatuspalveluja.

Kuntien arvioiden mukaan varhaiskasvatuksen laatu yksityisissä palveluissa vaihtelee. Huomiota tulee vastaisuudessa kiinnittää pedagogiikan laadun osalta henkilöstön kelpoisuuksien toteutumiseen, lapsen tarpeenmukaisen erityisen tuen takaamiseen ja kasvatushenkilöstölle osoitettujen kasvatustehtävän ulkopuolisten työtehtävien (mm. siivous- ja keittiötyöt) määrään.

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvominen koetaan kunnissa haastavana. Kunnat toivovat selkeämpiä säädöksiä ja yhtenevämpiä käytäntöjä, sekä koulutuksellista tukea ja lisääntyvää yhteistyötä yksityisen varhaiskasvatustoiminnan ohjaamisen ja valvomisen parantamiseksi.

Kyselyyn vastasi 217 kuntaa, vastausprosentti oli 72.

- - -

Lisätietoja:
opetusneuvos Kirsi Alila (OKM), puh. 02953 30365
neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto (OKM), puh. 02953 30386

Varhaiskasvatuksen yksityiset palvelut –selvitys