Yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.2.2016 14.14
Tiedote


Valtioneuvosto on asettanut yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunnan ajalle 4.2.2016-4.2.2020. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Waldén opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä yksityistä kopiointia koskevassa tutkimuksessa

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan tekijänoikeuslain muutos, jossa yksityisen kopioinnin hyvitys muuttui budjettirahoitteiseksi. Lain mukaan hyvityksen tulee olla määrältään sellainen, että sitä voidaan pitää suuruudeltaan sopivana. Yksityistä kappaleen valmistamista ja sen yleisyyttä tutkitaan vuosittain hyvityksen tason määrittelemiseksi.

Neuvottelukunnan jäsenet:
Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö;
Neuvotteleva virkamies Kati Jussila, valtiovarainministeriö;
Lakimies Hertta Hartikainen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto;
Innovaatiotoiminnan ja ennakoinnin vanhempi asiantuntija Turo Pekari, Teosto ry;
Tilitys- ja tutkimuspäällikkö Rainer Vallius, Kopiosto ry;
Hallintopäällikkö Sanna Lahovaara, Tuotos ry;
Asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän Keskusliitto;
Lakimies Jussi Mäkinen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry;
Tilastotieteen professori Seppo Laaksonen;
Erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen;

Lisätietoja: johtaja Jorma Waldén (OKM), p. 0295 3 30338