Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee – ministeriö avasi uuden haun kunnille

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.11.2018 12.19
Tiedote

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu saa jatkoa. Kokeilun avulla halutaan lisää lapsia päiväkoteihin ja luodaan suuntaviivoja 2-vuotiselle esiopetukselle, sanoo opetusministeri. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi haun kunnille 14.11. Vuotta 2019 koskevassa kokeilussa valtion rahoitusosuus kaksinkertaistuu.

– Laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten myöhempään oppimiseen ja koulutiehen. Varhaiskasvatus tasaa lähtökohtien eroja ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Näin se vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja ehkäisee syrjäytymistä, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta kokeilemaan voivat päästä nyt sekä uudet hakijat että kokeilussa jo mukana olevat kunnat. Myös perheiltä säästyy rahaa ja yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen, opetusministeri sanoo.

5-vuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen on Suomessa vähäisempää kuin kaikissa muissa Pohjoismaissa. Osallistumisaste jää meillä alle Euroalueen ja 34 OECD-maan keskiarvon.

– Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Jo nyt tiedämme elokuussa alkaneen kokeilun ensi vaiheesta, että monelle perheelle yhteydenotto kunnan varhaiskasvatuksesta on ollut iloinen yllätys. Joissain kunnissa on jopa saavutettu 100 prosentin osallistumisaste 5-vuotiaille kiitos aktiivisen yhteistyön perheiden kanssa, ministeri sanoo.

Valtion rahoitusosuus kaksinkertaistuu

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat, jotka päättävät jättää maksut perimättä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 20 tunnin osalta, saavat valtiolta avustusta. Avustuksella kompensoidaan asiakasmaksutulojen vähenemistä. 

– Valtion maksuosuus kaksinkertaistuu, mikä on kunnille varmasti tervetullutta. Kokeilun tavoitteena on, että yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen. Selvitämme, miten maksut vaikuttavat osallistumiseen ja kartoitamme osallistumisen esteitä. Samalla kokeillaan toimintamalleja ajatellen mahdollista 2-vuotista esiopetusta, opetusministeri sanoo.Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat, jotka päättävät jättää maksut perimättä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 20 tunnin osalta, saavat valtiolta avustusta. Avustuksella kompensoidaan asiakasmaksutulojen vähenemistä. 

Kokeilun ensimmäinen vaihe alkoi elokuussa 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattoi kokeilun ensi vaiheessa 20 prosenttia asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Nyt avautuneessa toisen kierroksen hakuvaiheessa valtionavustuksen korvausmäärä nousee 40 prosenttiin.  

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa mukaan valittiin 19 erikokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Kokeilun piirissä on ollut arviolta noin 12 400 viisivuotiasta lasta.

Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia. Tavoite on nostaa tulevina vuosina mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatuksen piiriin.

Lisätietoja: 

- opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
- opetusneuvos Kirsi Alila (OKM), puh. 02953 30365
- opetusneuvos Tarja Kahiluoto (OKM), puh. 02953 30386
- hallitusneuvos Anne-Mari Brisson (OKM), puh. 02953 30079

Tietoa kokeilusta

  • Hallitus päätti 31.8.2017 käynnistää kokeilun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (20 tuntia viikossa) yhdessä kuntien kanssa. Kokeilun jatkamisesta toiselle hakukierrokselle hallitus päätti keväällä 2018.
  • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee OKM:n toimeksiannosta selvityksen kokeilun ensi vaiheen tavoitteiden toteutumisesta. Selvitys valmistuu lokakuussa 2019. Karvi seuraa myös kokeilun toista vaihetta.
  • Opetushallitus laatii selvityksen yhteistyössä ministeriön sekä kokeilukuntien kanssa siitä, millaisia muutos- ja kehittämistarpeita kaksivuotinen esiopetus edellyttäisi lasten näkökulmasta sekä paikalliselta päätöksenteolta. Selvitys valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. 
Koulutus LAPE Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus