Visioner om framtidens grundskola i webbverkstad

Undervisnings- och kulturministeriet 11.5.2017 15.30 | Publicerad på svenska 11.5.2017 kl. 15.43
Pressmeddelande

Grundskoleforumet, som tillsatts av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, kallar alla barn, unga och vuxna till en öppen webbverkstad för att tillsammans skapa visioner om hur världens bästa grundskola kunde se ut. Grundskoleforumet är en del av regeringens program Den nya grundskolan.

Man kommer att göra upp framtidsteser för den finländska grundskolan under ledning av Grundskoleforumet. Forumet samlar elever, lärare, föräldrar, aktörer inom den grundläggande utbildningen och samarbetsparter till att tillsammans skapa visioner om grundskolans framtid och om åtgärder för att förnya den. Den nya grundskolans teser offentliggörs i anslutning till 100-årsjubilieumet för Finlands självständighet i augusti 2017.

Nu samlar man synpunkter och idéer för den nya grundskolans teser i en öppen webbverkstad. Deltagare i webbverkstaden kan utvärdera idéer som redan lämnats in samt berätta om sin egen syn på den nya grundskolan. Idéer och tankar som föds i webbverkstaden utnyttjas då man gör upp teserna.

Kom med och skapa visioner för den nya grundskolan

Det går att delta i webbverkstaden fram till den 30 maj 2017.


Ytterligare information:
- projektchef Tiina Silander, tfn 0295 3 30188
- projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, tfn 0295 3 30134

Ytterligare information om programmet Den nya grundskolan och Grundskoleforumet
 

Den nya grundskolan på Twitter: @uusiperuskoulu #uusiperuskoulu #grundskola

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning