Verkkonuorisotyöhön ja digitalisaatioon avustuksina yli miljoona euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.3.2016 9.53
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt nuorten tieto- ja neuvonta- sekä verkkonuorisotyöhön yhteensä 1 100 000 euroa. Avustusta sai 35 hanketta, joista 26 koski tieto- ja neuvontatyötä ja 9 verkkonuorisotyötä. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Avustamisella edistetään nuorten tieto- ja neuvontatyön ja verkkonuorisotyön saatavuutta ja laatua sekä kehitetään nuorisotyötä.

Kolmessa avustettavassa hankkeessa toteutetaan nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinaatiota. Aluekoordinaatiomallin tavoitteena on vahvistaa tieto- ja neuvontatyön kehittämistä alueella sekä edistää paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä.

Aluekoordinaatiota toteutetaan Oulun, Pohjanmaan ja Savon alueilla. Aluekoordinaattorit osallistuvat myös nuorten tieto- ja neuvontatyön valtakunnalliseen kehittämiseen. Hankkeiden vaikuttavuutta tullaan arvioimaan tämän vuoden aikana.

Avustettavissa hankkeissa on kiinnitetty huomiota nuorten osallistumiseen hankkeiden kaikkiin vaiheisiin ja nuorten yhtäläisiin mahdollisuuksiin osallistua hankkeisiin. Huomiota on myös kiinnitetty hankkeiden kasvatuksellisiin ja nuorisotyöllisiin näkökohtiin, yhteistyöverkoston monipuolisuuteen sekä vakinaistamissuunnitelman selkeyteen.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 73, joista 42 koski nuorten tieto- ja neuvontatyötä ja 31 verkkonuorisotyötä, yhden koskiessa molempia. Avustusta haettiin 3 596 588 euron edestä.

Myönnetyt avustukset (pdf)

Lisätietoja:
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet),
p. 044 269 3113
- ylitarkastaja Emma Kuusi, p. 0295 3 30172