Valtioneuvosto myönsi yhden uuden perusopetuksen järjestämisluvan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.5.2016 14.00
Uutinen

Valtioneuvosto käsitteli torstaina 12.5. kahden rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön hakemusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Perusopetuksen järjestämislupa myönnettiin Kymenlaakson Steinerkoulun kannatusyhdistys ry:lle. Valtioneuvosto hylkäsi Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n lupahakemuksen.

Kymenlaakson Steinerkoulun kannatusyhdistys ry:lle myönnettiin opetuksen järjestämislupa steinerpedagogiseen perusopetukseen vuosiluokille 1—9. Opetus järjestetään Kouvolan kaupungissa. Lupa on määräaikainen ajalle 1.8.2016—31.7.2019 ja koskee enintään 90 oppilasta.

Syksyn 2014 oppilastiedonkeruun mukaan noin 2,7 prosenttia perusopetuksen oppilaista saa opetusta yksityisessä peruskoulussa (16 004 oppilasta). Tällä hetkellä valtioneuvoston myöntämä lupa järjestää perusopetusta oppivelvollisuusikäisille on yhteensä 74 yksityisellä perusopetuksen järjestäjällä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, puh. 02953 30079