Valtioneuvosto myönsi kaksi uutta perusopetuksen järjestämislupaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.7.2018 14.02
Uutinen

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 5.7. kahden rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön hakemuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Perusopetuksen järjestämislupa myönnettiin Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry:lle ja Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:lle.

Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n lupa myönnettiin määräaikaisena ajalle 1.8.2018 -31.7.2021 perusopetuksen vuosiluokkia 7-9 koskien ja Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n lupa vuosiluokille 1-6. aikavälillä 1.8.2018 -31.7.2023.

Syksyn 2017 oppilastiedonkeruun mukaan noin 3 prosenttia perusopetuksen oppilaista saa opetusta yksityisessä peruskoulussa. Yhteensä oppilaita on 16 645. Valtioneuvoston myöntämän luvan perusteella perusopetusta oppivelvollisuusikäisille järjestää 70 opetuksen järjestäjää.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. 02953 30079

Koulutus Yleissivistävä koulutus