Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet 30.5.2017 10.09
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ut det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik på remiss. Programmet innehåller målen för regeringens ungdomsarbete och -politik samt för understöd i anslutning till dessa.

Programmet är förvaltningsövergripande i enlighet med den nya ungdomslagen och godkänns i statsrådet vart fjärde år. I programmet slår regeringen fast sina ungdomspolitiska mål för regeringsperioden. På grund av den övergångsbestämmelse som ingår i ungdomslagen görs programmet som nu är på remissrunda upp för åren 2017-2019.
 
I programmet definieras de mest centrala verksamhetsområden som borde omfattas av det nätverk som bildats av ungdomsområdets kompetenscenter. Därutöver drar man i programmet upp riktlinjer för Finlands mål i det internationella och europeiska samarbetet i fråga om ungdomsområdet. 
 
I programmet slår man fast fem ungdomspolitiska mål för regeringen för åren 2017-2019:
 
1.    Alla barn och unga har möjlighet att utöva minst en hobby som de gillar;
2.    Ungas sysselsättningsfärdigheter har förbättrats;
3.    Ungas möjligheter att delta förbättras – målet på lång sikt är att unga är världens mest delaktiga;
4.    Allt färre unga har mentala problem tack vare förebyggande åtgärder; och
5.    Den unga får tillräcklig rådgivning och annat stöd för självständigt boende.
 
Ett öppet hörande om utkastet till program finns på webben 29.5.-21.7.2017. Därutöver ordnas en särskild remissrunda för aktörer som är särskilt relevanta för ungdomsarbetet och -politiken. Meningen är att programmet godkänns i och med statsrådets principbeslut under sommaren.

Ytterligare information:
- specialplanerare Mikko Cortés Téllez, UKM, Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik, tfn 02953 30080
- direktör Georg Henrik Wrede, UKM, Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik, tfn 02953 30345