Valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto Saloon ja Liikkuva opiskelu -palkinto ammattiopisto Lappialle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.12.2019 13.21
Tiedote
Palkinnonsaajia kuvassa Säätytalolla.

Vuoden 2019 valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto on myönnetty Salon kaupungille. Valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -palkinnon sai Ammattiopisto Lappia/Koulutuskuntayhtymä Lappia. Palkinnot ovat suuruudeltaan 7 000 euroa per palkittava ja ne myönnetään Veikkauksen tuotoista. Palkintorahat tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä. Palkinnot jakoi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen 12. joulukuuta.

Esitykset valtakunnallisiksi palkinnoiksi teki Liikkuva koulu –ohjelma. Valtakunnallisten palkintojen lisäksi aluehallintovirastot ovat myöntäneet kuusi alueellista palkintoa Liikkuvan koulun peruskouluun kohdistuvaan toimintaan. Alueelliset palkinnot ovat suuruudeltaan 2 500 euroa.

- Palkinnoilla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulu- ja opiskelupäivän rutiineja liikunnallisen ja hyvinvoivan koulu- ja opiskelupäivän mahdollistamiseksi, sanoo ministeri Hanna Kosonen.

- Palkittavassa toiminnassa on otettu huomioon Liikkuvissa kouluissa haasteelliseksi koettuja asioita koululaisten ja opiskelijoiden liikuttamisessa ja liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisessa, Kosonen jatkaa.

Liikkuva koulu -ohjelman esittämät palkitsemisperustelut

Liikkuva koulu -palkinto: Salon kaupunki

Salon kaupungissa Liikkuva koulu -toiminta on laajentunut kaikkiin perusopetuksen kouluihin ja vakiintunut osaksi kaupungin perustoimintaa. Kaupungin koordinaattori on ollut tärkeässä roolissa liikunnallisen ja aktiivisen toimintakulttuurin rakentamisessa koulupäivään ja sen yhteyteen. Esimerkiksi harrastustoimintaan on muodostunut vakiintunut yhteistyö liikuntaseurojen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Jokaisessa koulussa on oma toimintatiimi, jonka toimesta kouluille on laadittu omat toimintasuunnitelmat koulupäivien aktivoimiseksi. Kouluissa on aktiivinen välkkäri- eli välituntiliikuntatoiminta. Palkkioksi ja kannustukseksi työstään välituntiliikuttajat pääsevät vuosittain osallistumaan heille räätälöityyn hyvinvointipäivään nimeltä välkkäriralli. Yläkouluille on kehitetty omaa ikäryhmälle sopivaa sporttari-toimintaa.

Liikkuvien koulujen nykytilan arvioinnin tulosten perusteella Salon koulujen toimenpiteet ovat valtakunnallista keskiarvoa parempia useilla eri osa-alueilla. Erityisen hyvällä tasolla heillä on toiminnan organisointi sekä liikkumisen kapasiteettiä lisäävät toimet. Kaupungin ansioita ovat myös aktiivinen viestiminen Liikkuva koulu -toiminnasta sosiaalisessa mediassa, osallistuminen Euroopan urheiluviikkoon ja toiminnan laajentaminen myös toisen asteen opintoihin.

Liikkuva opiskelu -palkinto: Ammattiopisto Lappia/Koulutuskuntayhtymä Lappia

Liikkuva opiskelu -kokeiluhanke on ollut kolmen toimipisteen muodostama kokonaisuus, johon on kuulunut Kemin, Tornion, Muonion ja Tervolan Louen toimipisteet. Hankkeen lähtökohtana on ollut kehittää sellaista toimintaa, josta tulee osa oppilaitoksen arkea hankkeen jälkeen. Hankkeessa on otettu käyttöön liikunnallisuutta tukeva vuosikello toimintojen systemaattisuuden seuraamiseksi ja luotu aktiivisesti yhteistyöverkostoa hyödyntäen monipuolista toimintaa.

Hanke on pyrkinyt vaikuttamaan kunnan päättäjien liikuntamyönteisiin asenteisiin järjestämällä iltakoulutyyppisiä tapahtumia, joissa on kerrottu liikunnasta ja Liikkuva Lappia -toiminnasta. Hanke tähtää myös opiskelujen jälkeiseen aikaan huomioimalla työkykyisyyden tulevaan ammattiin. Tulevaisuuden painopistealueena on lisätä liikuntaa myös osaksi työssäoppimisen jaksoja.

Hanketyöntekijät ovat osallistuneet eri ainekokonaisuuksien opetukseen ja miettineet yhdessä opettajien kanssa uusia liikkumista tukevia toimintamalleja ja oppiainerajoja ylittävää opetusta. Hankkeessa on lähdetty innovatiivisesti kehittämään uudenlaisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat elämäntapamuutosprosessia liikkumisen ja terveellisten elämäntapojen näkökulmasta. Hankkeessa on kehitetty muun muassa ns. PAKO-huone ja hyödynnetty digitaalista oppimis- ja ohjaamisympäristöä ja työkaluja osana opiskelijoiden liikunnallisen toiminnan tukemista.

Vähän liikkuvia opiskelijoita on tuettu sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti. Jokaiselle opiskelijalle on opetussuunnitelmaan kirjattu työhyvinvointia tukeva liikunta kulkemaan prosessimaisena koko koulutuksen läpi. Näin jokaiselle Lappian opiskelijalle on mietitty mielekästä liikuntaa minimissään kaksi kertaa viikossa. Hanke on tuonut aktiivisesti ja avoimesti esille kehittämiään toimintoja. Liikkuvan opiskelun nykytilan arviointi osoittaa, että Lappia on kehittynyt runsaasti jokaisella arvioinnin osa-alueella vuosina 2017-2019.

Alueellisten palkintojen saajat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Lohja

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Kitee

Lapin aluehallintovirasto: Kittilä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Rauma

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Nokia

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Kuusamo

Lisätietoja:

- kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM), p. 02953 30054

- viestintäpäällikkö Noora Moilanen (Liikkuva koulu -ohjelma), p. 02953 31539

Hanna Kosonen Koulutus Liikunta