Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuet jaettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.9.2016 9.19
Uutinen

Hallitus on 8. syyskuuta 2016 päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemisesta sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tuesta. Tukea saavat Nyhetsbyrån FNB Ab, Lapin Kansa ja Karjalan kielen seura ry.

Nyhetsbyrån FNB Ab:lle myönnetään 440 000 euroa ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen. Alma Media Kustannus Oy:n julkaisema Lapin Kansa saa 40 000 euroa saamenkielisen uutismateriaalin tuottamiseen. Karjalan Kielen Seuralle myönnetään 20 000 euroa verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen.

Tukea hakivat myös Psykosociala Förbundet rf. ja God Tid / Svenska pensionärsförbundet, joista kumpikaan ei ole asetuksen mukaan hakukelpoinen ja joille ei näin ollen myönnetä tukea. Asetuksen mukaan sanomalehdeksi katsotaan julkaisu, joka ilmestyy vähintään kerran viikossa. Verkkojulkaisulla tarkoitetaan avoimen tietoverkon kautta toimitettua sähköistä julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa.

Sanomalehdistön tuen tavoitteena on edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta. Tukea voi saada ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistavaan sanomalehteen ja verkkojulkaisuun. Lisäksi tuella helpotetaan saamenkielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua.

Lisätietoja: hallitusneuvos Satu Paasilehto, p. 0295 330 240