Uusi tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.2.2016 12.07
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2016-2017 jatkamaan vuosina 2014-2015 toimineen neuvottelukunnan työtä.

Neuvottelukunta toimii ministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Neuvottelukunta edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa sekä toimii tiedon levityksen kanavana tekijänoikeuskentälle. Laajempaa tekijänoikeuspoliittista keskustelua käydään ministeriön järjestämässä kansallisessa tekijänoikeusfoorumissa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Waldén ja sihteerinä hallitusneuvos Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosta neuvottelukunnan työskentelyssä edustavat erityisavustajat Matias Marttinen ja Heikki Kuutti Uusitalo. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja sekä tekijänoikeusasioita hoitavat virkamiehet toimivat neuvottelukunnan asiantuntijoina ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajana.

Neuvottelukunnan jäsenet

Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
Toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen, Suomen Taiteilijaseura ry
Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty
Lakiasiainjohtaja Merja Karhapää, Sanoma Oyj
Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson, Kuvasto ry
Toimitusjohtaja Tero Koistinen, Suomen Filmikamari ry
Johtaja Matti Lukkarila, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
Lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät
Tutkimusjohtaja Olli Pitkänen, IPR University Center
Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, Suomen Näyttelijäliitto ry
Työehtoasiamies Sanna Nikula, Suomen Journalistiliitto ry
Johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto
Toiminnanjohtaja Kirsi Colliander, Tuotos ry
Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen, Suomen Kirjailijaliitto ry
Varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen, Electronic Frontier Finland ry EFFI
Lakiasiainjohtaja Katri Olmo, Yleisradio Oy
Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat ry
Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, IFPI Finland ry
Tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder, Aalto-yliopisto
Toimitusjohtaja Valtteri Niiranen, Kopiosto ry
Toiminnanjohtaja Anne Salomaa, Sanasto ry
Toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry
Toiminnanjohtaja Jukka Asikainen, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Toimitusjohtaja Petri Aaltonen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Toiminnanjohtaja Karola Baran, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
Asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry
Yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, MTV Media Oy
Edunvalvontapäällikkö Jenni Kähkönen, Radiomedia ry
Musiikintekijä Markus Nordenstreng
Lakimies Sanna Haanpää, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Lakimies, VT Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari
Apulaisprofessori Mikael Laakso, Hanken

Ministeriöiden ja viranomaisten asiantuntijat

Lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö
Viestintäneuvos Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö
Kaupallinen neuvos Maarit Nikkola, ulkoasiainministeriö
Hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö
Ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätietoja:
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministeri lehdistösuhteet) p. 044 269 3113
- hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 0295 3 30331