Uusi lukiouudistuksen yksikkö 1.7. alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.6.2017 12.26
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriössä aloittaa 1.7. uusi, määräaikainen lukiouudistuksen yksikkö. Yksikön tehtävänä on lukiouudistuksen toteuttaminen.

Yksikköön siirtyy virkamiehiä ministeriön sisältä. Yksikön on tarkoitus toimia vuoden 2018 loppuun asti.

Lukiouudistuksen määräaikaiseksi projektipäälliköksi on valittu kasvatustieteen tohtori ja filosofian maisteri Tiina Silander. Hän toimii tällä hetkellä Uusi peruskoulu -kärkihankkeessa projektipäällikkönä. Silanderin tehtävänä on koordinoida lukiouudistusta, joka pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen. Hallitus päätti lukiouudistuksen toteuttamisesta huhtikuussa hallituksen puolivälitarkastelussa.

Lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden ja -valmiudet antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa koulutuksen laatua, oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä korkea-asteen opintoihin. Lukiouudistus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tiina Silander, p. 02953 30188
Erityisavustaja Henrik Vuornos, p. 044 253 4444

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Valtioneuvoston asetus Yleissivistävä koulutus