Työryhmältä suositukset näyttelyiden korvauskäytännöistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.2.2016 10.01
Tiedote

Taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittänyt työryhmä ei esitä pakottavaa lainsäädäntöä tai ehtoja valtion näyttelytoimintaan liittyvään rahoitukseen. Kantavana periaatteena työryhmän esityksissä on sopimusvapaus ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Työryhmä laati suositukset asioista, joista osapuolten tulisi sopia näyttelyitä järjestettäessä. Suosituksilla edistetään hyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä ja selkeytetään yksittäisiä sopimustilanteita. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle torstaina.

Työryhmän ehdotukset liittyvät muun muassa museoiden sopimus- ja korvauskäytäntöihin, valtionavustuksiin, galleriatoimintaan ja taiteen myynnin lisäämiseen ja tiedotukseen. Ehdotuksia laadittaessa on otettu huomioon niin taitelijoiden kuin näyttelynjärjestäjien taloudelliset reunaehdot sekä valtiontalouden tilanne.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee selvittämään, voidaanko uudistettavassa valtionosuusjärjestelmässä ottaa huomioon hyvien sopimus- ja korvauskäytäntöjen edistäminen. Lisäksi ministeriö tulee selvittämään mahdollisuuksia myöntää museoille määräaikaisesti avustuksia taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Varat tähän osoitettaisiin määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Museoviraston koordinoiman museoiden arviointimallin osaksi ehdotetaan sopimus- ja korvauskäytäntöjä koskeva kriteeristöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen tulee selvittää päällekkäisyydet näyttelytoimintaan myönnettävien valtionavustusten osalta ja pyrkiä poistamaan ne. Työryhmä esittää harkittavaksi määrärahaa, jolla taiteilijalle korvattaisiin näyttelyyn osallistumiseen liittyviä kustannuksia niissä tapauksissa, joissa näyttelyn järjestäjä ei saa valtionosuutta tai valtionavustusta toimintaansa. Tämä korvaisi tai täydentäisi nykyistä kuvataiteen kohdeapurahaa.

Gallerioiden liiketoimintaosaamista ja taiteen vientiä tulisi kehittää myynnin lisäämiseksi. Tavoitteena on, että tulot tulisivat myyntiprovisioista. Tällöin gallerianäyttely olisi nykyistä useammin tulonlähde taiteilijalle, ei menoerä. Lisäksi taidegallerioiden digitaalista myyntiä tulisi kehittää luomalla yhteinen nettialusta ja -kauppa gallerioiden taiteen myyntiin.

Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä; Työryhmän loppuraportti 

Lisätietoja työryhmän sihteerit:
- kulttuuriasiainneuvos Petra Havu (OKM), p. 0295 3 30185
- vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti (OKM), p. 0295 3 30190