Työryhmä: Työn murros edellyttää jatkuvaa oppimista sekä avointa ja joustavaa koulutusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.2.2018 9.15
Tiedote

Jokaiselle työikäiselle on oltava olemassa omaan tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaa koulutusta, sen on löydyttävä helposti ja koulutukseen pitää olla taloudelliset mahdollisuudet osallistua, korostaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Työryhmän laatimaan elinikäisen oppimisen keinovalikoimaan kuuluvat laajempi avoin opetus, yksilöllinen ohjaus ja valmennus sekä elinikäisen oppimisen mallit korkeakouluissa. Ehdotukset luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle torstaina.

– Suomella ei voi olla muuta menestymisen strategiaa kuin olla osaavin kansakunta. Meidän on tähdättävä maailman parhaiten koulutettuun työvoimaan. Se edellyttää avointa koulutustarjontaa ja jatkuvaa oppimista, kun työelämä muuttuu nopeasti, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.
 
– Suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa maailmanluokan tuloksia, mutta tulevaisuuden iso kysymys on tarjota mahdollisuus koko eliniän jatkuvaan oppimiseen, ministeri jatkaa.
 
Työryhmä esittää, että opetuksen avoimuutta ja avoimia oppimateriaaleja lisättäisiin merkittävästi eri koulutusasteilla. Digitaalisuutta tulisi hyödyntää entistä enemmän sekä kehittää sitä tukevaa pedagogiikkaa.
 
Korkeakoulutetuille soveltuva opintotarjonta on nykyisin melko vähäistä. Työryhmä ehdottaa, että tätä tarjontaa pitäisi lisätä ja ehdottaa korkeakoulujen rahoitusjärjestelmiin vahvempia taloudellisia kannusteita. Samoin ryhmä ehdottaa avoimen korkeakoulun monipuolisempaa hyödyntämistä.
 
Opetusministerin mukaan esitykset korkeakoulujen osalta tulevat erittäin otolliseen tilanteeseen, jossa marraskuussa julkistetun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpano on juuri käynnistynyt.
 
– Koulutustasoamme on nostettava, jotta pärjäämme kansainvälisessä osaamiskilpailussa. Korkeakoulujen tutkintokoulutuksen rinnalle on luotava uusia jatko- ja täydennyskoulutuksen malleja, jotka mahdollistavat tutkintojen täydentämisen ja kokonaan uuden osaamisen hankkimisen. Odotan visioryhmiltä konkreettisia ehdotuksia näistä malleista jo ennen kesää vietäväksi eduskuntaan syksyllä, opetusministeri sanoo.
 
Ammatillisessa koulutuksessa ehdotetaan kehitettävän Avoin ammattiopisto -toimintamallia. Vuoden alusta voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset elinikäiseen oppimiseen tulisi arvioida.
 
Työryhmä toteaa, että tulevaisuudessa osaamisen kehittäminen ei enää kiinnity tiettyyn työpaikkaan tai työnantajaan kuten nykyisin ja tästä syntyy tarve uudenlaisille ohjaamis- ja valmennuspalveluille. Palvelut voisivat olla myös muiden kuin koulutusorganisaati¬oiden tuottamia ja maksullisia.  
 
Oppiminen ei kuulu vain koulutusjärjestelmälle, sillä suuri osa oppimisesta tapahtuu työelämässä. Työelämässä olevan oppiminen on parhaimmillaan suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista ja tapahtuu hyvässä työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyössä..
 
Ehdotuksiin kuuluvat myös asiakaslähtöinen ote koulutuksesta tiedottamiseen digitaalisin urasuunnittelu- ja opintopolkupalveluin, kaikkien digitaitojen varmistaminen sekä aikuiskoulutuksen rahoituksen kohdentaminen paremmin tarpeita vastaavasti.
 
Lisätiedot: johtaja Kirsi Kangaspunta (OKM), puh. 02953 30136
 
Työn murros ja elinikäinen oppiminen. Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti.

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen