Työryhmä selvittämään vaativaa erityistä tukea ammatillisessa koulutuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.3.2018 8.20
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän. Ryhmän tehtävänä on selvittää vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuspolkujen eheyttä ja koulutusmahdollisuuksia.

Lisäksi työryhmä valmistelee ehdotuksia vaativan erityisen tuen opiskelun kehittämiseksi, vahvistaa vammaisten opiskelijoiden kanssa toimivien tahojen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä edistää ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön mukaisen vaativan erityisen tuen toteuttamista.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tuli voimaan 1.1.2018. Hyväksyessään ammatillisen koulutuksen lain, eduskunta edellytti, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee selvityksen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuspolkujen eheydestä ja koulutusmahdollisuuksista.

Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Varapuheenjohtajana toimii opetusneuvos Anne Mårtensson opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sihteerinä opetusneuvos Kaisa Räty Opetushallituksesta.

Kehittämisryhmän jäseniä ovat suunnittelija Tuuli-Maria Lehtinen (ADHD-liitto ry), johtaja Hannu Koivula (Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto AMEO), ohjaava opettaja Päivi Norvapalo, (Autismi- ja Aspergerliitto ry), tuottaja Sakari Kilkki (Kehitysvammaliitto ry), vt. rehtori Isa Biese, (Kuurojen liitto ry), erityisopettaja Pekka Rentola (Me osalliset ry - Vi delaktiga rf), koulutuspäällikkö Panu Isotalo (Mielenterveyden keskusliitto), järjestöjohtaja Sari Kokko (Näkövammaisten liitto ry), opetusneuvos Jouni Järvinen (Opetushallitus), toiminnanjohtaja Marju Silander (Suomen CP-liitto ry), toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, VAMLAS) kehittämispäällikkö Jukka Lindberg (Vates-säätiö sr), asiantuntija Susanna Lehti (Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE).

Kehittämisryhmä valmistelee johtopäätökset ja kehittämisehdotukset vuoden 2018 loppuun mennessä. Ryhmä kuulee laajasti eri sidosryhmiä, viranomaisia sekä vammaisia henkilöitä.

Lisätietoja: ylijohtaja Mika Tammilehto, p. 02953 30308

Ammatillinen koulutus Koulutus Kärkihankkeet kärkihankkeet