Työryhmä selvittää ammatillisten tutkintojen hyödyntämistä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

3.2.2017 17.13
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on perjantaina nimittänyt työryhmän, jonka tehtävänä on laatia toimenpideohjelma ammatillisten tutkintojen hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä siitä, miten ammatillisia tutkintoja voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Työryhmän tulee kartoittaa sekä korkeakoulujen että ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkemyksiä ammatillisten tutkintotodistusten käytön nykytilasta ja siihen liittyvistä ongelmista korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Lisäksi tulee selvittää muita keinoja, joilla edistetään ammatillisista opinnoista korkeakouluihin siirtymistä.

– Ammatillisen koulutuksen väylä sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon on ammatillisen koulutuksen vetovoiman keskeinen tekijä, siitä on tärkeä huolehtia myös tulevaisuudessa. Suomalaiseen koulutusjärjestelmään eivät kuulu umpikujat. Nyt selvitetään, miten siirtymisestä voidaan tehdä joustavampaa ja nopeampaa ilman päällekkäistä osaamisen mittaamista, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Birgitta Vuorinen ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän työn tulee olla valmis 10.4.2017 mennessä.

Työryhmän sihteereinä ja jäseninä toimivat ylitarkastaja Ilmari Hyvönen ja opetusneuvos Anne Mårtensson opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Muut jäsenet ovat Helena Rasku-Puttonen Jyväskylän yliopistosta, Hannele Louhelainen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:stä, puheenjohtaja Eini Järvi Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry:stä, opetusneuvos Johanna Moisio opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallituksesta, opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja Metropolia ammattikorkeakoulusta, koulutuspoliittinen asiantuntija Antti Seitamaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:stä, rehtori Raimo Sivonen Kajaanin koulutuskuntayhtymästä, opinto-ohjaaja Timo Vainionpää Koulutuskeskus Sedusta, rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulusta, erityisasiantuntija Merja Väistö Opetushallituksesta ja asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:stä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii yhdessä korkeakoulujen kanssa kesäkuun alkuun mennessä toimenpideohjelman ylioppilastutkinnon ja ammatillisen toisen asteen tutkintojen hyödyntämisestä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Toimenpideohjelma tehdään marraskuussa 2016 esityksensä ylioppilastutkinnon hyödyntämistä opiskelijavalinnoissa pohtineen työryhmän esityksen sekä nyt asetettavan työryhmän esitysten pohjalta. Kokonaisuuteen vaikuttaa myös parhaillaan meneillään oleva ylioppilastutkinnon kehittämistyö. Kaikista työryhmäraporteista pyydetään lausunnot sidosryhmiltä.

Opiskelijavalintojen kehittäminen on osa hallituksen kärkihanketta Nopeutetaan siirtymistä työelämään. Korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. Tavoitteena on myös luopua pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti.

Parhaillaan on käynnissä myös ammatillisen koulutuksen reformi. Reformissa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä sekä uudistetaan koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Ammatillisia tutkintoja uudistetaan niin, että ne reagoivat aiempaa ketterämmin työelämän osaamistarpeissa tapahtuviin muutoksiin, mutta tuottavat edelleen osaamista myös elinikäisen oppimisen tarpeisiin sekä valmiuksia jatko-opintoihin.

Työryhmän esitys toimenpideohjelmaksi ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa 4.11.2016


Lisätietoja:
- opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, puh. 029 533 0335
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin mediasuhteet), puh. 044 269

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Sipilän hallitus norminpurku