Tekijäoikeuksien kirjevalvontaa kehitetään toimivammaksi ja kohtuullisemmaksi yhteisillä käytännöillä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.1.2018 11.10
Tiedote

Piratismista epäillyille lähetettyihin kirjeisiin liittyviä menettelyjä selvittänyt työryhmä suosittaa hyviä käytäntöjä, joilla tekijänoikeuden valvontakirjeitä ja -menettelyjä selkeytetään. Suosituksia on 15, ja niissä korostetaan mm. kirjevalvonnan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Työryhmä luovutti selvityksensä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle torstaina 25.1.

Työryhmän mukaan tekijänoikeuksien valvonnassa tulee varmistaa kirjeen saaneiden oikeusturva. Valvontakirjeiden tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Kirjeissä tulee kertoa, mihin vaadittu hyvitys ja selvityskulut perustuvat, mitä kirjeen saaja voi tehdä ja mihin hän voi olla tarvittaessa yhteydessä. Ilmaisut eivät saa johtaa harhaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää mm. alaikäisille tai vanhuksille lähetettäviin kirjeisiin.

Tavoitteena on selvittää tekijänoikeuden loukkaus ja mahdollisesti sovitella se ilman oikeudenkäyntiä. Valvontaan eri vaiheissa liittyvät menettelyt on hoidettava viiveettä, jotta selvittäminen on mahdollista. Kirjeen vastaanottajan vastuulla tulisi olla selvittää asiaa omalta osaltaan.  

Tekijänoikeusasioista vastaavan ministeri Sampo Terhon mukaan ministeriö seuraa, miten laajasti hyviä käytäntöjä aletaan soveltaa ja miltä osin asiaan on mahdollisesti tarvetta palata myöhemmin.
 - Oikeusturvan toteutumiseen liittyviä huolia on kuultava, ja niitä pyrittävä ratkaisemaan tasapainoisella tavalla, Terho toteaa.  Työryhmän työ on ensiaskel sen arvioimisessa, voidaanko alan hyvillä käytännöillä parantaa epäkohtia.

Työryhmä selvitti mm. tekijänoikeuslain tiedonsaantimenettelyn käytäntöjä, lainsäädäntöä ja valvonnan laajuutta. Työryhmän puheenjohtajan hallitusneuvos Anna Vuopalan mukaan pääpaino työssä oli hyvien käytäntöjen luomisessa kirjevalvontaan, jotta kaikki toimijat varmistaisivat käytäntöjensä asianmukaisuuden. Kirjeiden saajia työryhmässä edustanutta Effi ry:tä lukuun ottamatta työryhmän jäsenet katsoivat ennenaikaiseksi arvioida tarvetta muuttaa lainsäädäntöä, sillä oikeuskäytäntö mm. merkittävyyskynnyksen tulkinnasta muotoutuu markkinaoikeuden ratkaisujen pohjalta. Myös kirjemenettelyä koskevaa luotettavaa tietoa lisätään.

Tekijänoikeuslaki on vuodesta 2006 lähtien antanut tekijänoikeuksien haltijoille oikeuden hakea markkinaoikeudelta määräystä, joka velvoittaa teleyritykset luovuttamaan yhteystiedot teleliittymästä, josta jaetaan teoksia tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin. Yhteystietoja haettiin vuonna 2016 luovutettavaksi noin 100 000 kappaletta. Tekijänoikeuksien haltijoita edustavat asianajo- ja lakitoimistot ovat lähettäneet teleyritysten luovuttamien yhteystietojen perusteella ns. tekijänoikeuskirjeitä, jossa ilmoitetaan havaitusta sisällön luvattomasta jakamisesta ja ehdotetaan asian sopimista korvausta vastaan. Kirjeitä on lähetetty arviolta muutamia kymmeniä tuhansia.

Työryhmän muistioon sisältyy Effi ry:n eriävä mielipide.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 0295 330 331

Sampo Terho Tekijänoikeus