Suomen tiekartta eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiseksi valmistui

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.6.2016 9.36 | Julkaistu suomeksi 30.12.2016 klo 8.24
Uutinen

Suomen kansalliset kehittämistavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area, ERA) toteuttamiseksi on julkaistu. Kansallisten toimien kooste perustuu yhteiseurooppalaiseen ERA-tiekarttaan, jonka laati eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitea (ERAC) keväällä 2015. Eurooppalaisen tiekartan taustalla oli Euroopan unionin neuvoston kehotus jäsenvaltioille laatia yhteistyössä komission kanssa eurooppalaisen tutkimusalueen etenemissuunnitelma vuosille 2015-2020.

Suomessa on meneillään monia kehittämistoimia tutkimusjärjestelmän ja sen rahoituksen tehostamisessa, yhteisten tutkimusohjelmien ja tutkimusinfrastruktuurien edistämisessä, tutkijankoulutuksen ja tutkijanuran kehittämisessä sekä tutkimustiedon saatavuuden ja innovaatioiden edistämisessä.

Eurooppalaisessa tiekartassa on tunnistettu prioriteetteja, joilla katsotaan olevan suurin vaikutus Euroopan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiin. Suomen kansalliset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan painotukset ja linjaukset sekä käynnissä olevat toimet ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen tiekartan prioriteettien ja toimenpiteiden kanssa.

Eurooppalaista tutkimusaluetta (European Research Area, ERA) on kehitetty vuodesta 2000 lähtien. ERA sai oikeusperustan vuonna 2007 Lissabonin sopimuksessa.

Tavoitteena on toteuttaa yhtenäinen tutkimusalue, jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat vapaasti ja jonka avulla unioni ja sen jäsenvaltiot lujittavat tieteellistä ja teknologista perustaansa, kilpailukykyään ja kykyään vastata yhdessä suuriin haasteisiin.

Lisätietoja: opetusneuvos Eeva Kaunismaa (OKM), puh. 02953 30226

Suomi osana eurooppalaista tutkimusaluetta - Suomen kansalliset ERA-toimet