Finlands och Sveriges ministrar undertecknade deklaration om europeisk högprestandaberäkning

Undervisnings- och kulturministeriet 14.6.2018 14.39 | Publicerad på svenska 14.6.2018 kl. 15.04
Nyhet

Finlands undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och Sveriges minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson skrev torsdagen den 14 juni under en deklaration om europeiskt samarbete inom högprestandaberäkning. Deklarationen har tidigare skrivits under av nästan 20 europeiska länder som strävar efter att utveckla den europeiska högprestandaberäkningen genom åtgärder på såväl nationell som europeisk nivå.

Meningen är att stärka den europeiska högprestandaberäkningen särskilt inom ramen för det europeiska samföretaget för högprestandaberäkning (samföretaget EuroHPC). Målet är att Europa ska få två högeffektiva superdatorer och att utveckla teknologin och kunnandet inom området.

Finlands deltagande i det europeiska initiativet stöder förverkligandet av det nationella program för datahantering och beräkning med vilket man uppdaterar infrastrukturen för den datahantering och beräkning som CSC - Tieteellinen laskenta Oy erbjuder för universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitutioner. Deltagandet i det europeiska samarbetet inom högprestandaberäkning garanterar det finländska forskningssamfundets internationella konkurrenskraft inom forskningsområden som gäller datahantering och beräkning samt främjar på ett omfattande sätt tillämpandet av artificiell intelligens.

Samföretaget EuroHPC grundas senare under 2018 med Europeiska unionens råds förordning. Finland och Sverige har genom att skriva under deklarationen uttryckt sitt stöd för samföretaget uroHPC.

Europeiska kommissionens, Sveriges och Finlands gemensamma engelskspråkiga pressmeddelande 

Mer information: Petteri Kauppinen, undervisningsråd, tfn 02953 30147

Forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning