FI SV EN

Nytt tekniskt samarbetsuniversitet grundas i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet 21.8.2017 13.35
Pressmeddelande

Det tekniska samarbetsuniversitetet FITech-Turku grundas i Finland. Syftet är att universitetet genom konkreta åtgärder ska öka antalet högskoleutbildade inom den tekniska branschen i Sydvästra Finland. Målet är att i slutet av projektet årligen få 400-450 diplomingenjörer att etablera sig i Sydvästra Finland. Arbetsgruppen som berett grundandet av nätverksuniversitetet överräckte sin plan till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen den 21 augusti.

Samarbetsuniversitetet vidtar omedelbart åtgärder med vilka man kan stöda industrins tillväxt i Sydvästra Finland. Meningen är att universitetet redan under hösten 2017 ska öka antalet diplomarbeten, praktikplatser och kursprojekt i företagen i Sydvästra Finland. Man lockar särskilt universitetsstuderanden inom det tekniska området som är hemma från Sydvästra Finland men studerar på annan ort.

Teknologer vid Åbo universitet och Åbo Akademi samt studerande inom matematik, fysik och kemi erbjuds möjlighet till fristående studier vid andra tekniska universitet. Teknologie och filosofie kandidater som är bosatta på annat håll i Finland eller i utlandet lockas med nya DI-program som motsvarar Sydvästra Finlands tillväxtutmaningar.

Samarbetsuniversitetet ordnar också kompletterande utbildning och examensinriktad fortbildning för redan utexaminerade diplomingenjörer och YH-ingenjörer, såväl i Åbo som på andra orter. Därutöver erbjuds doktorander forskningsämnen i anslutning till tillväxten av företagen i Sydvästra Finland.

En väsentlig del av samarbetet är att öka diplomingenjörsutbildningens dragningskraft. Universitetet informerar aktivt unga, särskilt flickor, om möjligheterna och utbildningen inom det tekniska området.

De sju universitet som är med har skrivit ett intentionsavtal för grundandet av nätverksuniversitetet. Det är Aalto-universitetet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi som är med i nätverksuniversitetet. Grundande medlemmar är därutöver Teknologiindustrin rf och Teknikens Akademiker rf. Innan det officiella grundandet av FITechin (Finnish Institute of Technology) är det Aalto-universitetet som koordinerar samarbetet.

Regeringen har reserverat ett anslag på 12 miljoner euro för samarbete mellan de tekniska universiteten för åren 2017-2021. De universitet som är med har förbundit sig att täcka de resterande kostnaderna genom egen finansiering. Regeringen utvärderar fram till utgången av 2020 hur samarbetet mellan de tekniska högskolorna har lyckats fylla rekryteringsbehovet av universitetsutbildade i Sydvästra Finland.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har därutöver tillsatt en framtidspanel för utbildning för att främja tillgången till kompetent arbetskraft samt för att förbättra utbildningssystemets reaktionsförmåga.

Ytterligare information:
-   arbetsgruppens ordförande, rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi , 0400 630 801, mikko.hupa@abo.fi  
-   direktör Hannu Sirén, UKM, tfn 0295 3 30292