Suomalaisen korkeatasoisen opettajankoulutuksen kehittämiseen haettavissa 15 miljoonaa

17.1.2017 11.36 | Julkaistu suomeksi 13.2.2017 klo 14.37
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2016 julkistama opettajankoulutuksen kehittämisohjelma uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajien ja opettajankouluttajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Tänä vuonna avustussumma on 15 miljoonaa. Opettajakoulutuksen kehittäminen on osa hallituksen Uusi peruskoulu -kärkihanketta, jonka tavoitteena on uudistaa peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista.

Opettajankoulutus on Suomessa laadukasta. Koulujen väliset tasoerot ovat pienet eri osissa maata. Opettajat kaikilla kouluasteilla ovat korkeasti koulutettuja ja työhönsä vahvasti sitoutuneita. Opettajankoulutuksen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa suomalaisen opettajankoulutuksen laatua ja vetovoimaa, jotta ikäluokan parhaat nuoret hakeutuvat jatkossakin opettajan opintoihin.


Opettajat kuitenkin kaipaavat vahvempaa tukea uransa aikana voidakseen toimia aktiivisesti ja kohdata nopeasti muuttuvan yhteiskunnan haasteet.

- Nyt ensimmäistä kertaa jaettavalla erityisavustuksella mahdollistetaan sellaisten työkalujen kehittäminen, joiden avulla jokaisella suomalaisella opettajalla on mahdollisuus kehittää osaamistaan läpi työuran, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Avustuksilla tuetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti suunnitelmallista ja tavoitteellista opettajien ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Myös johtamiskoulutusta uudistetaan. Tavoitteena on opettajien, opettajankouluttajien ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittäminen siten, että se vahvistaa yhteisöllisyyttä. Kehittämisen lähtökohtana on tiivis yhteistyö korkeakoulujen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kesken.

- Lisäksi vastavalmistuneet opettajat tulevat saamaan nykyistä enemmän vertaistukea heti työuran alussa. Korkeasti koulutetut opettajat ovat koko koulutusjärjestelmämme suurin vahvuus. Siksi opettajien ja opettajankouluttajien osaamisen kehittämiseen ohjataan yhteensä 60 miljoonaa euroa, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

Haku on auki 28.2.2017 asti.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma
Uusi peruskoulu -kärkihankkeesta

Avustussivu

- projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen (OKM), p. 0295 3 30134
- opetusneuvos Armi Mikkola (OKM), puh. 02953 30214
- erityisavustaja Matias Marttinen (ministerin haastattelupyynnöt), p. 044 269 3113

Twitterissä: #opettajankoulutusfoorumi

Koulutus Kärkihankkeet Yleissivistävä koulutus