Sitoumuksella kulttuuriympäristö kunniaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.9.2016 9.28
Uutinen

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumussivustolle on tehty jo yhdeksän kulttuuriympäristöön liittyvää sitoumusta. Ensimmäisten kulttuuriympäristösitoumuksen tehneiden joukossa on neljä kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä.

”Hienoa, että yhdistykset ovat lähteneet tekemään omia sitoumuksiaan. Järjestöillä on tärkeä rooli kulttuuriympäristön hoitajina, erilaisten tapahtumien järjestäjinä ja kulttuuriympäristötiedon kerääjinä. Ne pitävät myös yllä yhteisöllisyyttä ja myönteistä kotiseutuhenkeä. Sitoumuksen tekeminen voi olla hyvä keino saada näkyvyyttä tuolle upealle työlle.” sanoo Päivi Salonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Yhdistykset ovat sitoutuneet hoitamaan ympäristöään eri tavoin. Itäisellä Suomenlahdella Kuorsalon saaressa toimivan Kuorsalo-Seuran tavoitteena on järjestää niitto- ja siivoustalkoita. Karjalohjan Kotiseutuyhdistys taas lupaa vahvistaa asukkaiden kotiseututietämystä kokoamalla aineiston paikallisesta kulttuuriympäristöstä. Helsinkiläinen Vuosaari-Seura on sitoutunut muun muassa toteuttamaan erilaisia tilaisuuksia ja osallistumaan alueen maankäytön suunnitteluun lausuntoja antamalla. Tammisaloseura puolestaan parantaa kaupunginosan viihtyisyyttä lukuisilla toimilla kukkasipuleiden istutuksesta kotikaupunkipolkujen tuottamiseen.

”Tehdyt sitoumukset ovat ja ne voivatkin olla hyvin erilaisia. Haluamme kannustaa ihmisiä toimimaan heille itselleen sopivalla tavalla tärkeän kulttuuriympäristön puolesta. Toivotamme kaikki tervetulleeksi tekemään omia kulttuuriympäristösitoumuksia. Sitoumuksen suunnittelun myötä voi saada myös uusia ideoita omaan toimintaan.” jatkaa ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä.

Kulttuuriympäristösitoumus kumpuaa Suomen ensimmäisestä kulttuuriympäristöstrategia (2014) ja sitä täydentävästä toimeenpanosuunnitelmasta (2015). Vuoteen 2020 ulottuvan strategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat kulttuuriympäristöä ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 184, [email protected]
kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 3 30281, [email protected]