Selvitysmiehet: Uusi koulutussopimusmalli lisäämään käytännön työssä oppimista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 13.4.2016 10.03
Tiedote

Selvityshenkilöiden rehtori Maija Aaltolan ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen ehdotus yksinkertaistaisi ja uudistaisi nykyisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleja. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tapoja olisivat oppisopimus ja koulutussopimus. Koulutussopimus korvaisi nykyisen työssäoppimisen ja muodostaisi suurelta osin yhtenäisen toimintamallin oppisopimuksen kanssa. Koulutussopimus ei perustu työsuhteeseen, kun taas oppisopimuksella sovittaisiin jatkossakin työsuhteisesta työssä oppimisesta. Selvitys luovutettiin ministeri Sanni Grahn-Laasoselle keskiviikkona 13.4.

Selvityksen mukaan koulutussopimus soveltuisi kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Malli soveltuisi myös maahanmuuttajien koulutuksiin ja ei-tutkintotavoitteisiin työpaikoilla toteutettaviin koulutuksiin.

- Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista tulee lisätä ja monipuolistaa yhteistyössä työelämän kanssa. On tärkeää, että jokainen opiskelija löytää itselleen sopivimman koulutuspolun yhdistelemällä entistä joustavammin työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. Koulutussopimus on erityisesti nuorille erinomainen mahdollisuus oppia käytännönläheisellä tavalla ja uskon, että sen avulla moni nuori saa hyvän koulutuksen lisäksi myös työpaikan, totesi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ammatilliset tutkinnot muodostuvat työelämälähtöistä osista. Työpaikoilla kouluttautumisesta tulisikin selvityshenkilöiden mukaan sopia tutkinnon osa kerrallaan. Opiskelijalle tämä antaisi joustavan mahdollisuuden yhdistellä eri oppimisympäristöjä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimusmuotoja koulutuksensa aikana. Mahdollisuus eripituisiin sopimuksiin lisäisi myös yritysten ja julkisen sektorin mahdollisuuksia tarjota oppimispaikkoja. Koulutussopimusta voisi hyödyntää jatkossa myös muissa työvaltaisissa ympäristöissä, kuten työpajoissa.

Opiskelijalle ei lähtökohtaisesti maksettaisi korvausta työpaikalla opiskelusta. Koulutussopimuksella opiskeltaessa työpaikalle ei maksettaisi koulutuskorvausta, paitsi jos ohjauksesta merkittävä osa on sovittu työpaikan edustajan vastuulle. Opiskelijoiden hakeutumista työssä oppimiseen tuettaisiin mahdollistamalla se, että koulutussopimuksen aikana työnantaja voisi halutessaan maksaa opiskelijalle korvausta ilman, että heidän välilleen syntyy työsuhde. Opiskelija säilyisi koko opiskelunsa ajan kirjoilla oppilaitoksessa.

Työpaikoille kohdistuvia hallinnollisia menettelyjä tulisi keventää ja vastaavasti koulutuksen järjestäjien vastuuta työpaikkojen tukemisessa sekä tarvittavien palvelujen toteuttajana tulisi vahvistaa. Koulutussopimus tulisi laatia sähköisesti osana opiskelijan henkilökohtaista suunnitelmaa ja se voitaisiin tehdä ilman erillisiä allekirjoitettavia sopimusasiakirjoja.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä ja rahoitusta tulisi muuttaa siten, että se kannustaisi järjestämään koulutusta työpaikoilla ja työvaltaisesti. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä tulisi kehittää ensisijaisesti valtakunnallisesti tutkinnon perustetasolla. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä olisi varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatu ja vastata osaamisen arvioinnista sekä tutkintojen myöntämisestä järjestämisluvan mukaisesti.

Selvityksen mukaan laadukas työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kokonaisuus vaatii opettajuudelta muutoksia. Opettajalla tulee olemaan nykyistä suurempi rooli ja vastuu huolehtia ja varmistaa, että työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. Selvittäjät korostavat, että työssä oppimisen järjestelyihin ja ohjaukseen on koulutuksen järjestäjien varmistettava riittävästi voimavaroja ja toisaalta osaamista, kun työpaikalla oppiminen lisääntyy ja uudistuu.


Selvityshenkilöt ehdottavat, että koulutussopimusmalli ja laajemmin uudenlainen työpaikalla järjestettävän koulutuksen malli otetaan käyttöön 1.1.2018 mennessä. Hallitus on päättänyt kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelmassaan, että ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli.

Selvitys koulutussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa

Selvityshenkilöiden ppt-esitys

Lisätietoja:
- selvityshenkilö, rehtori Maija Aaltola, puh. 050 384 9354
- selvityshenkilö, oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen, puh. 0500 416 937
- ylijohtaja Mika Tammilehto (OKM), puh. 0295 3 30308
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), puh. 044 269 3113

kärkihankkeet