Selvitys: Terveysalan yritysten avoimet toimintatavat aktivoivat TKI-toimintaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.5.2017 15.32
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta toteutettiin selvitys yksityisen sektorin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avoimuudesta terveysalalla. Tavoitteena oli selvittää, miten terveysalalla edistetään avoimia toimintatapoja ja avointa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnoilla.

Selvityksessä haastateltujen yritysten mukaan tärkein väline julkisen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön edistämisessä terveysalan TKI-toiminnassa ovat julkiset hankinnat. Myös julkisen rahoituksen välineet voisivat edistää entistä paremmin avoimuutta TKI-toiminnassa. Muita työkaluja, joilla edistetään avoimuutta TKI-toiminnassa yksityisellä sektorilla ja julkisen ja yksityisen sektorin välisillä rajapinnoilla ovat erilaiset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallit ja viestintä ja markkinointi. Viestintä on tarpeen, jotta voidaan tiedottaa mahdollisuuksista käyttää avoimia tietoja ja edistää avoimia innovaatiomalleja.

Siitä huolimatta, että yritykset näkevät avoimet toimintatavat TKI-toiminnan edistäjinä, ne ovat vielä rajallisesti omaksuttuja. Julkisten tietojen ja yksityisen sektorin julkisen tutkimuksen hyödyntämisen edistäminen, käyttömahdollisuuksien kehittäminen tai yritysten omien tietojen jakaminen on ollut vähäistä tai olematonta selvitykseen osallistuneiden yritysten keskuudessa. Samalla tavoin avoimen innovaation edistäminen on ollut vähäistä.

Sosiaali- ja terveysala on suuressa murroksessa SOTE-uudistuksen ja muiden kansallisten ja eurooppalaisten laki- ja rakenneuudistusten myötä. Muutoksilla on vaikutusta myös tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Selvityksen tarkoituksena on myös tukea lainsäädännön kehittämistarpeita sekä avointa toimintatapaa edistävien ohjeistusten ja käytäntöjen kehittämistä.

Selvityksen taustalla on hallituksen tavoite luoda avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille ja kansainvälistymistä. Lisäksi hyödynnetään käytäntöjä ja rakenteita, joilla yhtenäistetään ja tuetaan tietovarantojen suunnitelmallista avaamista myös kansainvälisellä tasolla. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avoimuudella parannetaan TKI-toiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Avoimuus nopeuttaa tulosten hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Selvitys tehtiin kirjallisuustutkimuksella, haastatteluin, kyselyin ja seminaarilla. Sen toteutti Tempo Economics Oy.

Lisätietoja: opetusneuvos Eeva Kaunismaa (OKM), puh. 02953 30226

Towards Open Health Innovation.Openness of Research, Development and Innovation Activity in Health Sector in Finland

Sanni Grahn-Laasonen Tiede