Utredning: Digitala innehållsmarknader i allt hårdare internationell konkurrens

Undervisnings- och kulturministeriet 14.9.2015 11.04
Pressmeddelande

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet har Digital Media Finland Oy utrett Finlands digitala innehållsmarknaders situation och kommit med en prognos fram till 2017. Den digitala innehållsaffärsverksamheten möter allt hårdare internationell konkurrens, och man måste kunna svara med produkter av hög kvalitet. Utredningen överräcktes till minister Sanni Grahn-Laasonen på måndagen.

Rapporten innehåller följande delområden: audiovisuella innehåll, böcker, pressen (dagstidningar och tidsskrifter), musik, spel, radion och nätinnehållstjänsterna.

Enligt prognoserna i rapporten kommer den digitala andelen av den inhemska innehållsaffärsverksamheten att vara ca 15 % år 2017. Utvecklingen är tudelad. Å ena sidan finns delområden, såsom musik och spel, vilka förväntas vara så gott som helt digitala år 2017. Å andra  sidan utgör den digitala produktionen fortfarande en liten, om dock snabbt växande, del av de sammanlagda inkomsterna inom andra delområden.

Gemensamt för alla inhemska aktörer som arbetar med digital innehållsaffärsverksamhet är att de möter allt hårdare konkurrens på grund av digitaliseringen och globaliseringen av innehållsmarknaderna.

För att den finländska innehållsproduktionen och innehållet även i framtiden ska ha en stark position och kunna växa, föreslår utredarna bl.a. följande åtgärder:

De inhemska innehållen bör skilja sig från det internationella utbudet genom nationella, unika drag och ämnen so tilltalar särskilt finländska konsumenter Inhemska aktörer ska utveckla digitala tjänster som kan tävla med internationella aktörer i fråga om användbarhet, personifiering och innehåll. Inhemska aktörer bör garantera tillgången till inhemskt innehåll även i internationella tjänster, med rimliga villkor för alla parter Inom de inhemska innehållsmarknaderna kan man även utveckla tekniska underlag som kan licenseras till aktörer i branschen över hela världen Den inhemska regleringen och regleringen på EU-nivå bör garantera att finländska företag kan agera på den inhemska marknaden på samma sätt som internationella företag Skattelösningar samt en sänkning av mervärdesskatten i fråga om digitala innehållsprodukter

Under våren 2015 kom en bred skara aktörer med idéer - Luovan alan tekijät ja yrittäjät Lyhty, Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta samt Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom.

Ytterligare information: direktör Jorma Waldén (UKM), tfn 02953 30338

Digitala innehållsmarknaderna i Finland: förutsättningarna för tillväxt och utveckling