Pohjoismainen asiantuntijaseminaari: Aikuisten perustaidoissa tarvitaan Pohjoismaista yhteistyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.5.2016 14.45 | Julkaistu suomeksi 30.12.2016 klo 8.17
Uutinen

Seminaari liittyen aikuisten perustaitoihin koulutuksessa ja työpaikoilla järjestettiin eilen 26. toukokuuta Helsingissä. Perustaidot Pohjoismaissa -työryhmä keskusteli aikuisten perustaidoista ja nykytilasta Pohjoismaissa.

Vuonna 2013 julkaistujen PIAAC-tulosten (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) mukaan tarve kehittää aikuisten perustaitoja Pohjoismaissa on lisääntynyt. Vaikka Pohjoismaiden tulokset olivat kansainvälisessä vertailussa hyviä, on merkittävällä osalla aikuisista vaikeuksia luku- ja numerotaidon sekä tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon kanssa. Pohjoismaisista aikuisista joka kymmenes on vailla sellaisia perustaitoja, joilla pärjää tyydyttävästi työelämässä ja yhteiskunnassa.

Työseminaari kokosi asiantuntijoita sekä koulutussektorilta että työelämästä ja tutkimuksesta. Keskustelujen pohjalta perustaidoista annettiin suosituksia ja ehdotuksia Pohjoismaisesta yhteistyöstä. Lisäksi keskusteltiin hyvien käytäntöjen jakamisesta Pohjoismaissa. Työryhmä jatkaa työtä tältä pohjalta.

Seminaari oli osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Lisätietoja: