Oppisopimuskoulutuksen ja maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämiseen 9 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.10.2016 10.26
Tiedote

Oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien koulutuksen ja työelämään siirtymisen vahvistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on jakanut ammatillisen koulutuksen järjestäjille yhteensä 9,2 miljoonaa euroa valtionavustuksia vuosille 2016-2017.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen pitää tärkeänä, että oppisopimuksen ja työssäoppimisen keinoin vahvistetaan erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä.

-Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen lisääminen auttaa monia, erityisesti nuoria, suorittamaan tutkinnon loppuun ja laskee työllistymisen kynnystä. Siksi ammatillisen koulutuksen reformissa yhteistyötä työelämän kanssa on tarkoitus edelleen tiivistää, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Avustuksilla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittämistä, jotta työpaikalla tapahtuvan oppiminen voidaan varmistaa. Nuorten oppisopimuskoulutusta lisätään ja työpaikalla tapahtuvaa opiskelua monipuolistetaan. Tavoitteena on mahdollistaa joustavat opintopolut ja tutkinnon käytännönläheinen suorittaminen. Koulutuksen järjestäjiä tuetaan oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhdistämisessä.

Lisäsi avustuksilla edistetään turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutusta ja työssäoppimista. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia suorittaa ammatillisen tutkinnon osa työpaikalla. Ammatillisen kielitaidon kehittäminen nivotaan osaksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutusta edistetään työnantajille maksettavalla korotetulla koulutuskorvauksella.

Avustuksen saajat

Lisätietoja:
- opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 0295 3 30249
- opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 0295 3 30183
- erityisavustaja Matias Marttinen (ministerin haastattelupyynnöt), puh. 044 269 3113