Oppilaitoksille ja valtionhallinnolle hankitut kopiointi- ja tallennusluvat 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1.3.2016 15.36
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee ja hankkii keskitetysti valokopiointilupia, digilupia sekä televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäyttöä koskevia lupia oppilaitoksille sekä valtionhallinnon toimipaikoille. Luvista vuodelle 2016 on nyt sovittu Kopioston kanssa.

Oppilaitosten kopiointi- ja tallennusluvat vuodelle 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kopiosto ovat sopineet tekijänoikeudella suojattujen aineistojen kopiointi- ja käyttöluvista opetus- ja tutkimuskäyttöön vuodelle 2016. Luvat koskevat peruskouluja, lukioita, ammatillisten oppilaitosten perustutkintoon johtavaa koulutusta sekä valtionosuutta saavia musiikkioppilaitoksia. Av-teosten käyttöluvat koskevat lisäksi ammattikorkeakouluja ja yliopistoja.

Kopioston kopiointiluvalla saa valokopioida ja skannata osia painetuista julkaisuista, tulostaa digitaalista aineistoa sekä kopioida vapaasti verkkosivuilla olevia kuvia ja tekstiaineistoa lisämateriaaliksi ja osaksi omaa opetusmateriaalia. Digitaalista aineistoa saa tallentaa opetusryhmän saataville suljettuun verkkoon, kuten kurssialustalle tai muuhun suljettuun oppimisympäristöön. Nyt kopiointiluvalla saa myös osana opetusta muokata digitaalisia aineistoja, esimerkiksi kääntää tekstin toiselle kielelle tai muokata kuvaa.

Opetustallennusluvalla saa esittää opetuksessa kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta sekä tallentaa tv-ohjelmia opetus- ja tutkimuskäyttöä varten Yle TV1 -, Yle TV2 -, MTV3-, Yle Fem - ja Yle Teema -kanavilta, lukuun ottamatta elokuvia, mainoksia ja ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut myös av-teosten käytöstä oppilaitoksissa Kopioston ja av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotoksen kanssa.

Valtionhallinnon lupa kattaa nyt myös digitaalisen kopioinnin sisäisessä tiedotuskäytössä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut Kopioston myös kanssa valtionhallinnon kopiointi- ja käyttöluvista vuodelle 2016. Valtionhallinnon kopiointilupa on laajentunut kattamaan painettujen julkaisujen valokopioinnin ja aineiston tulostamisen lisäksi myös lehtiartikkeleiden digitoinnin ja välittämisen valtionhallinnon sisäisessä tiedotuskäytössä.

Sopimuksen mukaan valtionhallinnossa saa valokopioida lähes kaikentyyppisiä julkaisuja, kuten ammatillisia ja tieteellisiä aikakauslehtiä, tieto- ja kaunokirjallisuutta, käyttöoppaita, tutkimusraportteja, karttoja ja kuvia. Luvalla saa nyt myös skannata artikkeleita sanoma- ja aikakauslehdistä ja koostaa niistä digitaalisia lehdistökoosteita. Kopiointiluvan piiriin kuuluu myös digitaalisesta lähteestä, esimerkiksi internetistä, tapahtuva tekijänoikeuden suojaaman aineiston tulostaminen. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston.

Kopioita ja tulosteita saa käyttää valtionhallinnon sisäisessä käytössä, kuten sisäisessä tiedotuksessa, suunnittelussa ja arkistoinnissa. Skannattuja lehtiartikkeleita tai niistä koostettuja lehdistökoosteita saa jakaa henkilökunnalle sähköpostilla tai sisäverkon kautta. Lupa ei koske nuottien kopiointia. Kopioiden käyttö valtionhallinnon ulkopuolelle suunnatussa tiedotuksessa, markkinoinnissa tai julkaisutoiminnassa vaatii erillisen luvan.

Lisätietoja: www.kopiosto.fi