Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen: Rådgivningarna deltar i främjandet av läsning

Undervisnings- och kulturministeriet 17.9.2018 13.00 | Publicerad på svenska 17.9.2018 kl. 13.44
Pressmeddelande

Det nationella läskunnighetsforumet publicerade förra veckan riktlinjer för främjandet av läskunnighet och läslust. Att man främjar läsning på rådgivningsbyråerna stöder läskunnighetsforumets mål och är en del av Läsrörelsen som startats av läskunnighetsforumet. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen gläder sig över beslutet av Finlands kulturfond och Läscentrum att i samband med rådgivningsbesöket dela ut en bok till alla barn som föds under åren 2019-2021. Målet är att uppmuntra till högläsning och gemensamma läsestunder i familjerna.

- Rådgivningsbyråerna kan spela en viktig roll i främjandet av läsning i barnfamiljer och i att sprida läslust, påminner undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Forskning har visat att även riktigt små bebisar kan ta till sig sagor och högläsning. Vi vill återinföra godnattsagor och gemensamma läsestunder i alla familjers vardag och rutiner. Forskning har visat att man inte läser lika mycket godnattsagor i barnfamiljer som tidigare. Rådgivningarna och daghemmen kan spela en viktig roll i att påminna om hur nyttigt och viktigt det är att läsa för också riktigt små barn, säger Grahn-Laasonen.

Det nationella läskunnighetsforumet publicerade förra veckan riktlinjer för främjandet av läskunnigheten och läslusten i Finland. Det centrala budskapet var att läskunnigheten är en gemensam sak. Att främja läsandet i rådgivningsbyråerna stöder läskunnighetsforumets mål om att främja läsande och är den del av Läsrörelsen, som startats av läskunnighetsforumet.

- Finlands kulturfonds och Läskunnighetsforumets konkreta handling – en bokgåva – är en fin gest och ett exempel för oss alla, säger Grahn-Laasonen.

På fredagen publicerade Läskunnighetsforumet, som tillsatts av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, riktlinjerna för främjandet av läskunnighet och läslust. Enligt riktlinjerna bör läsandet i högre grad införas i barns och ungas vardag, såväl i virtuella som i fysiska omgivningar där barn och unga spenderar sin tid.

Läsningen bör utvidgas från att ta emot berättelser till att man också skapar berättelser själv. Man erbjuder förebilder som barn och unga ser upp till. Man bör stödja läsvänliga attityder och avlägsna hinder för läsning på alla möjliga sätt. Föräldrar, vårdnadshavare, familjer och andra personer i barns och ungas närhet uppmuntras att stödja barns och ungas läsande.

Läsrörelsen, som tar avstamp i riktlinjerna, inspirerar och utmanar alla att delta i form av  egna kampanjer och utmaningar för läskunnigheten. Var och en kan delta i läsrörelsen på sitt eget sätt. Vem som helst och vilket samfund som helst kan utlysa en utmaning eller en kampanj och berätta om den på sociala medier med haschtagen #läsrörelsen eller #lukuliike.

Riktlinjer för utvecklandet av barns och ungas läskunnighet

Upplysningar:
- undervisningsministerns specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 0295 3 30276

Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning