Opetusministeri Grahn-Laasonen käynnistää työn uusista keinoista puuttua koulukiusaamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.11.2016 12.35
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän selvittämään keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen ja edistää koulurauhaa. Työryhmän toimeksianto kattaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen ja sen määräaika päättyy vuoden 2017 lopussa.

"Yhä liian monet lapset ja nuoret joutuvat kokemaan kiusaamista, syrjintää, rasismia tai yksinäisyyttä. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja koulunkäyntiin - kiusaamiseen on puututtava aina ja kaikissa tilanteissa. Yhteiskunnassa viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat synnyttäneet uusia kiusaaminen ja syrjinnän muotoja, esimerkiksi nettikiusaamisen. Lasten, nuorten ja perheiden haasteet ja elämäntilanteet heijastuvat myös varhaiskasvatukseen ja kouluun. Toivon, että asiantuntijat löytävät monimutkaiseen ja vaikeaan asiaan uusia ratkaisuehdotuksia ja toisaalta toimivia malleja levittää jo olemassa olevia hyviä kokemuksia koulukiusaamisen ehkäisystä ja siihen puuttumisesta", Grahn-Laasonen sanoo.

Asiantuntijoista koostuvan työryhmän tehtävänä on arvioida jo käytössä olevien kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden ja ohjelmien toimivuutta ja vahvistaa tutkitusti vaikuttavia kiusaamisen ehkäisyn malleja. Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa käytettäviä hyväksi koettuja toimintatapoja kootaan valtakunnallisesti kaikkien päiväkotien ja koulujen käyttöön.

Työryhmän toimeksiantona on tehdä esitys mahdollisista lainsäädännön muutoksista, joilla voidaan puuttua kiusaamiseen.

Työryhmän työ on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, jota toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa pohtivan työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Jäseniä ovat nuorisotyön päällikkö Juuso Repo (Mannerheimin Lastensuojeluliitto), professori Christina Salmivalli (Turun yliopisto), filosofian maisteri Maija Gellin (Sovittelufoorumi ry), toiminnanjohtaja Ulla Siimes (Suomen Vanhempainliitto), erityisasiantuntija Jaakko Salo (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ), erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen (Suomen Kuntaliitto), opetusneuvos Kristiina Laitinen (Opetushallitus), ylikonstaapeli, nettipoliisi Marko Forss sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä johtaja Jari Rajanen, opetusneuvos Jussi Pihkala, hallitusneuvos Janne Öberg, neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto ja opetusneuvos Elise Virnes.

Suomen Rehtorit ry:n, Suomen ammatillisen koulutuksen johtajat SAJO ry:n, Lapsiasiainvaltuutetun toimiston ja sosiaali- ja terveysministeriön edustaja nimetään työryhmään myöhemmin.

Työryhmän pysyviä asiantuntijoita ovat tutkija Elisa Poskiparta Turun yliopistosta, lapsi- ja koulutusoikeuden professori Suvianna Hakalehto Itä-Suomen yliopistosta sekä varhaiskasvatuksen arviointiasiantuntija Laura Repo Kansallisesta koulutuksen arviointineuvostosta.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen (OKM), puh. 02953 30258
- erityisavustaja Matias Marttinen (ministerin haastattelupyynnöt), puh. 044 269 3113