Opetushallituksesta ja CIMO:sta yksi virasto vuoden 2017 alusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.5.2016 14.20
Tiedote

Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään vuoden 2017 alusta uudeksi virastoksi, jolle tulevat Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät. Valtioneuvosto antoi torstaina asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Yhdistämisellä on tarkoitus hyödyntää Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen vahvuuksia ja osaamisalueita tilanteessa, jossa molempien nykyisten virastojen rahoitus vähenee merkittävissä määrin. Julkisen talouden suunnitelmaa koskevassa hallituksen päätöksessä arvioidaan virastojen yhteenlaskettujen määrärahojen vähenevän 30,1 miljoonasta eurosta 27,4 miljoonaan euroon vuodesta 2016 vuoteen 2019.

Esitys on osa valtion keskushallinnon uudistamista. Yhdistetyn viraston nimeksi tulee Opetushallitus.

Yhdistymisessä molempien virastojen henkilöstö siirtyy uuden viraston palvelukseen. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen henkilöstön palvelussuhde muuttuu työsopimussuhteesta virkasuhteeksi.

Esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä, jossa edustettuna ministeriön virkamiesten lisäksi olivat virastot ja henkilöstöjärjestöt. Lausunnoissa ilmaistiin laaja kannatus uuden viraston perustamisesta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Eerikki Nurmi (OKM), puh. 02953 30234