OKM julistaa haettavaksi 20 miljoonaa euroa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen, erityisopetukseen ja opetusryhmien pienentämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.4.2016 8.31
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi 20 185 000 euroa valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen. Avustukset on tarkoitettu vuosille 2016–2017 ja koskevat esi-, perus- ja lisäopetusta.

Valtionavustuksen avulla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa ja erityisopetuksen laatua tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia samanaikaisopettajuuteen, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä koulunkäyntiavustajia. Valtionavustuksilla tuetaan erityisesti haasteellisilla alueilla toimivien koulujen toimintaedellytyksiä.

Valtionavustuksen myöntämisperusteita on uudistettu siten, että avustukset myönnetään opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaukseen.

Avustusta myönnetään niiden yleisopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi, joissa tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita. Valtionavustus ei koske aamupäivä/iltapäivätoimintaa.

- Laadukas perusopetus kuuluu jokaiselle lapselle. Avustusta myönnetään erityisesti haasteellisilla alueilla toimivien koulujen opetuksen vahvistamiseen. Tavoitteena on vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa - tasa-arvoisia mahdollisuuksia jokaiselle lapselle ja nuorelle taustasta riippumatta. Avustuksilla kouluihin voidaan palkata lisää opettajia opetusryhmien pienentämiseksi ja koulunkäyntiavustajia. Opettajalle se tarkoittaa enemmän aikaa jokaisen oppilaan kanssa ja mahdollisuutta tukea jokaisen lapsen oppimista, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Avustusta myönnetään opetuksen järjestäjälle koulukohtaisesti seuraavien koulujen toiminta-alueita kuvaavien indikaattoreiden perusteella: 30–54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Avustusten hakuaika päättyy 9.5.2016.

Lisätietoja:
- Ylitarkastaja Maria Biskop, puh. 02953 30194
- Opetusneuvos Jussi Pihkala, puh. 02953 30256
- Erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), puh. 044 269 3113 

Hakuasiakirjat