Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Valtio tukee uskontojen vuoropuhelua

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.8.2016 11.16
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa ensimmäistä kertaa haettavaksi valtionavustukset uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseen. Avustuksilla halutaan edistää hyviä suhteita eri uskonnollisten ryhmien välillä tukemalla niiden välistä vuoropuhelua.

Uskontojen vuoropuhelun edistäminen on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat joutuvat usein vihapuheen kohteeksi. Vihapuhe liittyy esimerkiksi leimaaviin yleistyksiin tiettyyn uskonnolliseen ryhmään kuuluvista. Yksi keskeisistä keinoista torjua uskonnollisten ryhmien jäseniin kohdistuvaa vihapuhetta on uskontojen vuoropuhelu.

- Julkisen vallan tehtävänä on turvata oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Luottamus ja kansalaisten keskinäinen kunnioitus ovat olleet Suomen hyvinvoinnin perustekijöitä. Nyt ensimmäistä kertaa Suomessa jaamme valtionavustusta, jonka tarkoituksena on auttaa ymmärtämään eri uskontoihin kuuluvia. Pidän tätä tärkeänä avauksena, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2025 avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas, hyvä maa, jossa positiivinen asenne toisiimme sekä ympäröivään maailmaan tekee Suomesta ainutlaatuisen. Myös hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman mukaan erilaisilla aktiviteeteilla vahvistetaan eri väestöryhmien ja kulttuurien välistä vuoropuhelua ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa muun muassa rasismin torjumiseksi.

- Kulttuuritausta ja uskonto ovat merkittäviä tekijöitä identiteetin kannalta. Yhteiskunnassamme tarvitaan lisää aitoa keskustelua ja kohtaamisia eri taustoista tulevien välillä, kun jännitteet eri väestöryhmien välillä ovat kasvussa. Kristittyjen, islamilaisten ja juutalaisten uskontokuntien välillä on jo vuosien ajan käyty vuoropuhelua yhteisöjen johtajien tasolla. Nämä uskontokunnat ovat yhteisesti moneen kertaan ja hyvin selkeäsanaisesti torjuneet uskonnon käyttämisen vihan ja väkivallan oikeuttamiseen, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena valtakunnallisesti merkittäville järjestöille, joiden tarkoituksena on uskontojen vuoropuhelun edistäminen ja harjoittaminen sekä erityisavustuksena uskontojen vuoropuhelua edistäviin laaja-alaisiin hankkeisiin. Laaja-alaisina pidetään hankkeita, joilla on muun muassa mahdollisuus vakiinnuttaa kehitetyt toimintamallit ja käytännöt myös hankekauden jälkeen.

Tarkemmat hakuohjeet opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla. Hakuaika päättyy 20.9.2016.

Lisätietoja:
- Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, puh. 0295 3 30108
- ministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 0295 3 30164