Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Peruskoulun uudistamisessa keskitytään opettajien osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.5.2016 12.38
Tiedote

Tampereen yliopiston TRIM-tutkimusyksikkö selvitti perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilannetta osana hallituksen peruskoulun uudistamistyötä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä eri puolilla Suomea ja opettajien edellytyksiä hyödyntää niitä. Selvitykseen vastasi yli 3500 opettajaa.

Selvityksen mukaan opettajat suhtautuvat myönteisesti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön. Selvitykseen vastanneista perusopetuksen opettajista 70 % ilmoitti olevansa kehitysmyönteisiä ja 75 % opettajista olevansa halukkaita hyödyntämään enemmän digitaalisia sovelluksia työssään.

- Selvitys osoittaa, että peruskoulun uudistamiselle on hyvät lähtökohdat. Meillä on korkeasti koulutetut opettajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja suhtautuvat myönteisesti pedagogiikan kehittämiseen. Peruskoulun uudistamisessa keskitytään oikeisiin asioihin: uuteen pedagogiikkaan ja opettajien osaamisen kehittämiseen, kiteyttää opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Peruskoulun uudistaminen on yksi osaamisen kärkihankkeista. Kärkihankkeen tavoitteena on tehdä oppimisesta innostavaa ja monipuolista, tukea yksilöllistä oppimista ja vahvistaa oppimistuloksia. Uudistus toteutetaan uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja opettajien osaamisen kehittämisen avulla. Kärkihankkeelle on varattu 90 miljoonan euron rahoitus vuosina 2016-2018.

Opettajista noin puolet arvioivat omaavansa perustason käyttötaidot tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidoissa. Viidennes vastaajista koki omat taitonsa perustasoa paremmiksi. Toisaalta 20 % opettajista kokee osaamisessaan merkittäviä puutteita.

Ministeri Grahn-Laasosen mukaan hallitus keskittyy peruskoulun uudistamisessa erityisesti opettajien osaamisen kehittämiseen. Koko suomalainen opettajankoulutus uudistetaan, ja jokaiselle opettajalle taataan mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. Yhteensä opettajien osaamisen kehittämiseen ohjataan 50 miljoonaa euroa vuosina 2016-2018.

- Korkeasti koulutetut opettajamme ovat avainasemassa, kun peruskoulun uudistamisessa hyödynnetään vahvemmin uutta pedagogiikkaa ja monipuolisia oppimisympäristöjä. Monet opettajat kaipaavat uusia tapoja kehittää tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan. Tavoitteenamme on, että 50 miljoonan euron kärkihankerahoituksen avulla jokainen opettaja pääsee kehittämään omaa osaamistaan, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasosen mukaan uudet, syksyllä voimaan astuvat opetussuunnitelmat tuovat opetukseen mukaan tulevaisuuden oppimisen taitoja, kuten ajattelun taitojen, monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osaksi kaikkea opetusta.

- Luku- ja kirjoitustaidon lisäksi lapset tarvitsevat yhä enemmän valmiuksia lukea ja käsitellä erilaisia digitaalisia sisältöjä. Monilukutaito korostuu uusissa opetussuunnitelmissa, mutta yhtä tärkeää on panostaa opettajien osaamiseen, koulujen pedagogiikkaan ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoon. Koulun on tarjottava valmiuksia lapsillemme maailmaan, jossa työelämän ja osaamisen tarpeet muuttuvat nopeasti. Peruskoulun uudistamisen tavoitteena on varmistaa, että koulumme elää tämän muutoksen mukana, toteaa Grahn-Laasonen.

Linkki VN:n tiedotteeseen ja tutkimukseen


Lisätietoja:
- erityisasiantuntija Tero Huttunen, OKM, 029 533 0219
- projektipäällikkö Olli Vesterinen, OKM, puh. 02953 30123
- erityisavustaja Matias Marttinen (ministerin haastattelupyynnöt), OKM, puh. 044 269 3113

Kärkihankkeet Yleissivistävä koulutus kärkihankkeet