Ministeri Grahn-Laasonen: Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.11.2016 13.24
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Työryhmän tehtävänä on koota ehdotuksia ja toimia, joita on tehty ja voidaan tehdä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi opetustoimen, kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotoimen aloilla. Lisäksi työryhmä kartoittaa mahdollisia esteitä harrastamiselle, kokoaa hyviä käytäntöjä sekä esittää näkemyksensä, miten harrastamisen tukeminen voidaan ottaa osaksi valmisteilla olevaa valtakunnallista nuorisopoliittista ohjelmaa.

- Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen, eikä perheen taloudellinen tilanne saa sulkea lasta harrastusten ulkopuolelle. Harrastamisen esteitä voivat olla esimerkiksi yksinäisyys ja mukaan lähtevien kavereiden puute, harrastamisen korkea hinta, asuminen syrjäseudulla tai puutteellinen kielitaito. Mieleistä harrastusta voi olla vaikeaa löytää. Tavoitteena on laskea harrastamisen kustannuksia, purkaa muita harrastamisen esteitä ja tuoda erilaiset harrastukset nykyistä paremmin lasten saataville. Työ lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi on tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Kesäkuussa Leena Harkimon työryhmä luovutti ministeri Grahn-Laasoselle esitykset lasten liikuntaharrastusten kustannusten alentamiseksi. Työryhmä ottaa työssään huomioon aikaisemmat selvitykset lasten ja nuoren harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi.

Työryhmän toimikausi on 7.11.2016–28.2.2017.

Hallituksen tavoitteena on edistää lasten maksutonta tai kohtuuhintaista harrastustoimintaa. Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi ja rahoitusta suunnataan myös lasten taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen. Hallituksen kärkihankkeet lisäävät lasten harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Paikalliset urheiluseurat ja kulttuuriyhdistykset, lastenkulttuurin toimijat sekä taiteen perusopetuksen järjestäjät osallistuvat entistä vahvemmin koulupäivien yhteydessä järjestettävään harrastustoimintaan. Samalla koulutiloja avataan monipuolisempaan käyttöön lasten harrastamisen tukemiseksi, ja kuntia kannustetaan tarjoamaan liikuntatilat maksutta lasten ja nuorten seurojen käyttöön.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän jäseniä ovat palvelupäällikkö Noora Herranen (Hämeenlinnan kaupunki), asiantuntija Mikko Mäkelä (Kirkkohallitus), nuorisotyön päällikkö Juuso Repo (Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry), toimitusjohtaja Ulla Nord (Me-säätiö), pääsihteeri Herttaliisa Tuure (Nuorisoasiain neuvottelukunta), nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen (Seta), erityisasiaintuntija Leena Pöntynen (Suomen Kuntaliitto), johtava koordinaattori Marianna Lehtinen (Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto), pääsihteeri Antti Kalliomaa (Suomen Nuorisoseurat ry), puheenjohtaja Anna Munsterhjelm (Suomen Partiolaiset), rehtori Kimmo Salokangas (Suomen Rehtorit ry), kehityspäällikkö Virpi Skippari (Suomen 4H-liitto), toiminnanjohtaja Anu Hietala (Taiteen perusopetusliitto), erikoistutkija Hannu Pääkkönen (Tilastokeskus), kansanedustaja Kari Uotila (Valtion liikuntaneuvosto), nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio (Helsingin kaupunki) ja toimittaja Jenni Pääskysaari.

Työryhmän sihteereinä toimivat neuvotteleva virkamies Iina Berden opetus- ja kulttuuriministeriöstä, erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen Opetushallituksesta ja ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisäksi ministeri nimitti virkamiehistä koostuvan jaoston, jonka tehtävänä on toteuttaa Leena Harkimon Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa -raportissa esiintuotuja toimenpide- ehdotuksia.

Julkaisu 30.6.2016 Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta

Lisätietoja:
- johtaja Tiina Kivisaari, OKM, p. 0295 3 30178
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin mediasuhteet), p. 044 269 3113