Opettajankoulutusfoorumi uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.1.2016 11.18
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut laajapohjaisen opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen keskeiset linjaukset kokoava kehittämisohjelma laaditaan elokuun 2016 loppuun mennessä. Foorumin toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.

Kehittämisohjelman tavoitteena on uudistaa opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja varmistaa opettajankoulutustehtävissä toimiville mahdollisuus ammatillisen osaamisensa kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen toivoo opettajankoulutusfoorumilta rohkeita esityksiä opettajankoulutuksen uudistamiseksi.

-Suomalaisen koulutuksen menestystarina perustuu korkeasti koulutettuihin opettajiin, joilla on laaja pedagoginen vapaus. Opettajat ovat Suomessa kehittäjiä omassa työssään, ja peruskoulun uudistaminen on kytketty vahvasti pedagogiikan ja oppimisen tutkimukseen. Uudet opetussuunnitelmat tuovat mukanaan uuden pedagogiikan sekä koulukulttuurin ja opettajuuden muutoksen. Maailman nopeassa muutoksessa yhä tärkeämmäksi tulee mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan työuran aikana, painottaa ministeri Grahn-Laasonen.

Opettajankoulutusfoorumi tekee esityksiä myös opettajien täydennyskoulutuksen uudistamisesta. Tavoitteena on, että jokaisella opettajalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen ja kehittää omaa osaamistaan läpi työuran.

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelma on osa peruskoulun uudistamista, jossa painottuvat uusi pedagogiikka, uudet oppimisympäristöt ja opetuksen digitalisaatio. Ohjelma kattaa sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen antaman opettajien peruskoulutuksen, opettajankoulutusta koskevan tutkimuksen ja kaikkia opettajaryhmiä koskevan täydennyskoulutuksen kehittämisen.

Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtajana toimii professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta ja varapuheenjohtajana johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Opettajankoulutusfoorumin jäseniä ovat:

Professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto
Asiantuntija Piia Alvesalo, Sivistystyönantajat
Erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Suomen Kuntaliitto
Johtava rehtori Heikki Happonen, Itä-Suomen yliopisto
Lehtori Kristiina Heikkilä, Turun yliopisto
Professori Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi
Yliopettaja Jaakko Helander, Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Hanna Ilola, Tampereen ammattikorkeakoulu
Yliopistonlehtori Tapani Innanen, Helsingin yliopisto
Tutkimuspäällikkö Annica Isacsson, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutuspäällikkö Pirjo Jaakkola, Tampereen ammattikorkeakoulu
Kehittämispäällikkö Esa Juvonen Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat ry
Yliopistonlehtori Riitta Jyrhämä, Helsingin yliopisto
Professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto
Johtaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu
Vararehtori Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu
Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus
Rehtori Marjut Kleemola, Turun yliopisto
Ma. professori Jarmo Kinos, Turun yliopisto
Pääsihteeri Maiju Korhonen, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kyntölä Suomen Ammattiin opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Professori Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto
Osastodekaani Elina Laakso, Taideyliopisto
Johtaja Jari Laukia, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Yksikön johtaja Jaana Lepistö, Turun yliopisto
Yliopistonlehtori Jyri Linden, Tampereen yliopisto
Puheenjohtaja Riikka Lindroos, Suomen Rehtorit ry
Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto
Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opetusneuvos Raija Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, Kuntatyönantajat
Opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö
Professori Marita Mäkinen, Tampereen yliopisto
Vararehtori Kaarina Määttä, Lapin yliopisto
Koulutuspäällikkö Aila Paaso, Oulun ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopisto
Opetusneuvos Sanna Penttinen, Opetushallitus
Pääsihteeri Julia Petäjä, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL
Professori Michaela Pörn, Åbo Akademi
Koulutuspäällikkö Anu Raudasoja, Hämeen ammattikorkeakoulu
Yksikön päällikkö Anneli Rautiainen, Opetushallitus
Johtaja Pekka Risku, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lehtori Riku Saastamoinen, Taideyliopisto
Dekaani Petri Salo, Åbo Akademi
Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Professori Hannu Savolainen, Jyväskylän yliopisto
Johtaja Tiina Silander, Jyväskylän yliopisto
Suunnittelija Satu Soila, Oulun yliopisto
Yliopistonlehtori Minna Sääskilahti, Oulun yliopisto
Professori Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto
Yliopistonlehtori Aila Tiilikka, Oulun yliopisto
Koulutuspoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Johtaja Aki Tornberg, opetus- ja kulttuuriministeriö
Professori Tuija Turunen, Lapin yliopisto
Professori Pertti Väisänen, Itä-Suomen yliopisto

Samalla nimettiin erillinen työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtajana professori Jari Lavonen, ja varapuheenjohtajana johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen. Jäseniä ovat erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, puheenjohtaja Riikka Lindroos, erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen ja johtaja Tiina Silander. Työvaliokunnan sihteerinä toimii opetusneuvos Armi Mikkola.
- - -
Lisätietoja:
- opetusneuvos Armi Mikkola (OKM), puh. 02953 30214
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), p. 044 269 3113

Kärkihankkeet Yleissivistävä koulutus kärkihankkeet