OKM:n selvitys: Tutkimuksen monitieteisyys vaihtelee tieteenaloittain

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.3.2016 10.23
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys kuvaa monitieteisen tutkimuksen tilaa Suomessa. Monitieteinen julkaiseminen on kasvattanut osuuttaan kaikesta julkaisemisesta 2000-luvulla hyvin maltillisesti sekä Suomessa että muualla maailmassa. Web of Science -julkaisut saavat keskimäärin sitä enemmän viittauksia, mitä monitieteisempiä ne ovat. Mitä useammalla alalla tutkija on julkaissut, sitä laadukkaampia hänen julkaisunsa keskimäärin ovat.

Tutkimuksen monitieteisyys vaihtelee huomattavasti eri tieteenalojen välillä. Osaa tieteenaloista kuvaa keskittyminen luonteeltaan monitieteisiin, soveltavaan tutkimukseen orientoituneisiin kysymyksiin, toisia aloja yksitieteisesti orientoituneeseen perustutkimukseen keskittyminen. Monitieteisyys ei ole samaan tapaan tavoiteltava tekijä kaikilla tieteenaloilla.

Monitieteisyysorientaatio ei kuvaa tutkimuksen laatua aukottomasti. Osalla tieteenaloista monitieteisyys on yhteydessä voimakkaasti julkaisun saamiin viittauksiin, toisilla aloilla julkaisu saa sitä enemmän viittauksia mitä yksitieteisempi se on.

Valtaosa (85 prosenttia) tutkijoista julkaisee vain omalla päätieteenalallaan. Mitä useamman eri tieteenalan tekijöitä julkaisuun on osallistunut, sitä korkeamman julkaisufoorumitason julkaisukanavilla artikkelit keskimäärin julkaistaan.

Julkaisufoorumi-luokituksen, samoin kuin kansainvälisten lehti-rankingien ja tutkimuksen arviointien, on esitetty suosivan yksitieteistä tutkimusta monitieteisen tutkimuksen kustannuksella. Monitieteisyyden ja laadun suhde vaihtelee kuitenkin tieteenaloittain, eikä voida sanoa, että esimerkiksi Julkaisufoorumi-luokitus merkittävästi suosisi tai syrjisi monitieteistä kuin yksitieteistäkään tutkimusta.

Mahdollisuudet monitieteisen tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät tieteen sisäisten tekijöiden, kuten julkaisukäytäntöjen tai metodologisten periaatteiden ohella organisatorisiin ehtoihin yliopistojen ja tutkimuslaitosten sisällä sekä pyrkimyksiin pitää kiinni tieteenalojen perinteisestä autonomiasta.

Lisätietoja:
- Tutkijatohtori Reetta Muhonen, Tampereen yliopisto, 050-3186156 [email protected]
- Jukka Haapamäki (OKM), puh. 02953 30088

Julkaisu