Nuorisotyön tunnustuspalkinto Vantaan Tyttöjen Tila, Vantaan Nicehearts ry:lle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 13.4.2016 13.32
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt nuorisotyön tunnustuspalkinnon Vantaan Tyttöjen Tila, Vantaan Nicehearts ry:lle. Tunnustus jaettiin Helsingissä 13.4. Nuorisotyöpäivien avajaistilaisuudessa. Tunnustuspalkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Tyttöjen Tila on ensimmäinen ainoastaan tytöille ja nuorille naisille suunnattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka Vantaalla. Tyttöjen Tila on rakentanut kattavan yhteistyöverkoston Vantaalla ja on aktiivinen toimija sukupuolisensitiivisen nuorisotyön verkostossa Suomessa.

Tyttöjen Tilan toiminnalla on merkitystä myös maahanmuuttajatyttöjen ja -naisten kotouttamisen edistämisessä. Toiminnassa tuetaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen selviämistä suomalaisen yhteiskunnan arjessa. Kulttuuri- ja harrastustoiminta vahvistaa heidän työelämätaitojaan ja edistää työllistymismahdollisuuksia. Nuorten äitien toiminta tarjoaa monipuolista vertais- ja yksilötukea nuorille äideille ja äideiksi tuleville.

- Vantaan Tyttöjen Tilan henkilökunta ja vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä nuorten äitien ja maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja naisten parissa. Tyttöjen Tilan toiminta on hieno esimerkki siitä, miten nuorisotyöllä tuetaan nuorten kotoutumista, tutustumista uuteen kotimaahan ja mahdollisuuksia opiskeluun ja työntekoon, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.
_ _ _

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt palkinnon vuodesta 2002 lukien. Tunnustuspalkinto jaetaan vuorovuosin nuorisotyössä ansioituneelle henkilölle tai yleishyödylliselle järjestölle. Palkinto myönnettiin Nuorisotutkimussäätiön esityksestä.

Lisätietoja:
- johtaja Georg Henrik Wrede (OKM), puh. 02953 30345
- erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113