Priset för ungdomsarbete ungdomsledaren Sabasy Ndiaye

Undervisnings- och kulturministeriet 27.3.2019 12.58 | Publicerad på svenska 27.3.2019 kl. 13.00
Pressmeddelande
Bild: Anna Enbuske

Priset för ungdomsarbete går i år till ungdomsledaren Sabasy Ndiaye. Priset är en utmärkelse för betydande arbete med ungdomsärenden. Priset delades ut av minister Annika Saarikko den 27 mars under de nationella ungdomsarbetsdagarna i Åbo. Priset på 10 000 euro beviljas ur Veikkaus avkastning.

I prismotiveringen konstateras att Sabasy Ndiaye har varit verksam inom ungdomsarbete i nästan 20 år som ungdomsledare. Han gör sitt jobb med hela hjärtat och med yrkesskicklighet, dag efter dag.

Sabasys yrkesmässiga utveckling är i en klass för sig. Han kom till Finland 1989, helt utan språkkunskaper eller kännedom om den finländska kulturen. Efter sin fotbollskarriär utbildade han sig till ungdomsledare i början av 2000-talet och har sedan dess inom ungdomsarbetet utstrålat positiv energi och en trygg vuxens närvaro, och alltid satt de ungas välmående och möjligheter först.

Vid sidan av arbetet med ungdomshus har han gjort betydande insatser som kulturtolk, som ledare för fotbollsverksamhet med låg tröskel, som evenemangsarrangör och som skapare av fenomenet Club Megaparty. Evenemanget har under åtta års tid erbjudit hundratals, om inte tusentals unga ett rusmedelfritt ställe för dans och umgänge, den sista lördagen i månaden.

Allt detta gör han vid sidan av sidan av ungdomsledararbetet i ungdomshuset, och han ger sitt allt. Verksamheten är så värdefull att den under åtta års tid har samlat allt fler unga som deltar som frivilliga och gör det möjligt för andra unga i huvudstadsregionen att delta i verksamheten.

Ifall man frågar varför de är med svarar de att det är på grund av papa, dvs. Sabasy "Sabi" Ndiaye, som de har gett hederstiteln pappa. Det är dags att ge erkänsla till grundpelaren i ungdomsarbetet, dvs. till en ungdomsledare.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat priset sedan 2002. Priset för ungdomsarbete ges vartannat år till en förtjänstfull person och vartannat år till en allmännyttig organisation inom ungdomsarbetet.

Beslutet om vem som får priset fattas av  Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho efter att styrelsen för Ungdomsforskningsstiftelsen har hörts.

Upplysningar: Jaana Walldén, konsultativ tjänsteman, UKM, tfn 02953 30339