Nuorisotakuu -kärkihankkeelle johtoryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.5.2016 14.37
Tiedote

Hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeelle on asetettu johtoryhmä ja sihteeristö. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan yhteisen kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä.

Johtoryhmän tehtävinä on kartoittaa uusia toimintatapoja nuorisotakuun toteuttamiseksi. Johtoryhmä arvioi nuorisotakuun aikana toteutettuja toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta ja luo järjestelmän parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja levittämiseksi valtakunnallisesti.

Tehtävänä on tunnistaa merkittävimmät esteet koulutuspaikkojen löytymiselle ja koulutukseen hakeutumiselle sekä laatia suunnitelma esteiden poistamiseksi. Lisäksi 7-9-luokkalaisten joustavan perusopetuksen mukaista toimintaa kehitetään.

Lisäksi johtoryhmän työnä on tunnistaa parhaat käytännöt ja luoda valtakunnallinen konsepti työnetsijätoiminnan kehittämiseksi sekä hakea yhdessä työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa keinoja tehdä palkkatuesta ja Sanssi - kortista kannattavampi ja houkuttelevampi järjestelmä. Tavoitteena on myös tunnistaa nuorten työllistymisen esteet ja laatia suunnitelma niiden poistamiseksi yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan nuorisotakuun toteuttamiseksi koulutuspolkuja on uudistettava joustavammiksi ja yksilöllisemmiksi, jotta jokaiselle nuorelle löytyy mielekäs koulutus- tai työpaikka.

?Koulutusjärjestelmän on tarjottava joustavammat mahdollisuudet nuorille hakeutua koulutukseen ja ponnistella eteenpäin. Ympäri Suomea nuorten tarvitsemia palveluita kootaan yhdelle luukulle Ohjaamoihin, jotta kaikki tarvittava apu ja tuki on saatavilla mahdollisimman helposti. Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle taataan paikka joko lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, työpajassa tai kansanopistossa. Lisäksi uudistamme ammatillisen koulutuksen reformissa koulutusta siten, että opiskelijalle voidaan rakentaa joustavammat opintopolut. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Tämä tuo uusi mahdollisuuksia niille nuorille, joille teoriapainotteinen oppiminen ei sovi. Uutena joustavana polkuna ammatin suorittamiseen otamme käyttöön koulutussopimusmallin, joka tukee erityisesti nuorten työllistymistä ja tutkinnon suorittamista?, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.

"Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 25–2 9-vuotiaalle 12 kuukauden sisällä valmistuneelle työ-, kokeilu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi rekisteröitymisestä. Olemme perustaneet nuorten erityiskysymyksiin erikoistuneita Ohjaamo-palvelupisteitä lähes 40 paikkakunnalle?, ministeri Lindström sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula painottaa kaikkien nuorten tukemisen tärkeyttä.
?Haasteena on tavoittaa myös elämän kolhimat nuoret ja madaltaa kynnystä tulla tuen piiriin. Tavoite on, että myös vaikeassa elämäntilanteessa olevat löytävät tarjolla olevan tuen ja näkevät sen mielekkäänä ja sitoutumisen arvoisina. Tässä tarvitaan mm. nuoriso- ja sosiaalityön vahvaa yhteistyötä sekä uudenlaista tekemistä yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Aiemmin tukea hyödyntäneet nuoret voivat toimia tukihenkilöinä matkalla kohti koulutusta ja työtä. Nuorten palvelujen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman ja muiden kärkihankkeiden kanssa?, ministeri Rehula sanoo.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Minna Karhunen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto). Jäseninä ovat kansanedustajat Ulla Parviainen, Mika Niikko ja Juhana Vartiainen sekä Joonas Mikkilä (Suomen yrittäjät ry.), Tommi Laitio (Helsingin kaupunki), Karel McLeod Smith (Hyria koulutus), Niina Junttila (Turun yliopisto), Päivi Honkatukia, (Tampereen yliopisto), Antti Siukonen (Suomen Pipliaseura ry.), Eero Rämö (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.), Pasi Savonmäki (Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskus), Ulla Hämäläinen (valtionvarainministeriö), Päivi Valkoniemi (Oy Noark Ab), Juha Lehtonen (Fida International ry ) ja Hilkka Kemppi (Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta NUORA).

Johtoryhmän toimikausi on 1.6.2016 - 31.12.2018. Ensimmäinen väliraportti tehdään 31.1.2017 mennessä. Johtoryhmän sihteeristössä on edustus vastuuministeriöistä. Sihteeristö puheenjohtajana on Georg Henrik Wrede, sihteerinä Merja Hilpinen, jäseninä Jussi Pihkala, Elisa Virnes ja Pia Mäkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Hanne Kalmari ja Elina Palola sosiaali- ja terveysministeriöstä, Herttaliisa Tuure valtion nuorisoasiain neuvottelukunnasta sekä Ari-Pekka Leminen ja Janne Savolainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja:

- Nuorisotakuu -kärkihankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Minna Karhunen, p. 0295 016 525

- erityisavustaja Matias Marttinen (ministeri Grahn-Laasosen haastattelupyynnöt), p. 044 269 3113
- erityisavustaja Eeva Salmenpohja (ministeri Rehulan haastattelupyynnöt), p. 050 571 9239
- erityisavustaja Sakari Puisto (ministeri Lindströmin haastattelupyynnöt), p. 046 923 4915

Nuoriso kärkihankkeet