Nuorisojärjestöille avustuksina yli 12 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 13.4.2016 12.26
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 12 106 000 euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille. Avustusta sai 69 järjestöä. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Avustusta haki määräaikaan mennessä 72 järjestöä. Uusia avustettavia järjestöjä ovat EYP-Finland ry (Euroopan nuorten parlamentti Suomessa) ja Nuorten Muslimien Foorumi ry.

Esityksen avustettavista järjestöistä tekee valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta. Ministeriön päätös on toimikunnan esityksen mukainen.

Tänä vuonna avustuksissa painotettiin muun muassa nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen omia tavoitteita vuoden 2016 toiminnalle, edellisten vuosien tavoitteiden saavuttamista, lasten ja nuorten osallisuutta järjestötoiminnassa sekä, miten järjestö on toimillaan saavuttanut kohderyhmänsä. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, kuinka järjestö on kehittänyt toimintaansa. Päätökset perustuvat kokonaisharkintaan.

Suurimman avustuksen sai Suomen partiolaiset (1 330 000 euroa). Avustukset myönnetään tulosperusteisesti suunnitellun ja toteutuneen toiminnan mukaan. Tulosperusteita arvioinnissa ovat toiminnan laajuus, laatu ja taloudellisuus, avustuksen tarve sekä ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys.

Myönnetyt avustukset 2016 (pdf)

Lisätietoja:
- ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 02953 30315
- opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Matias Marttinen, p. 044 269 3113
- arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Sallamaarit Markkanen, p. 02953 30319